IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : DI08

NAZWA PROJEKTU:
„ TAK... warto sięgać po marzenia” – modernizacja kompleksu boisk wielofunkcyjnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 w Kielcach

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 1 800 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Uprawianie sportu i aktywny wypoczynek to niezbędny warunek dbałości o zdrowie oraz zachęta do wspólnego spędzania czasu dla całej rodziny czy grupy rówieśniczej. Uwzględniając potrzebę integracji środowiska i dbałości o kondycję fizyczną zarówno dzieci jak i dorosłych, proponujemy modernizację aktualnych boisk do piłki nożnej i koszykówki. Między boiskami znajdować się będzie siłownia zewnętrzna składająca się z 9 elementów : ławka z pedałami, drabinka, podciąg nóg, wioślarz, orbitrek, wahadło, koła tai-chi, twister, narciarz oraz 2 stoliki betonowe do gry w szachy/warcaby wraz siedziskami, umożliwiałoby grę również jako sposób zagospodarowania czasu oczekiwania na dzieci uczestniczące w treningu, jak też spędzania czasu dla dzieci, młodzieży i seniorów. Obok boiska do gry w piłkę nożną znajdować się będzie trzytorowa bieżnia lekkoatletyczną o szerokości pojedynczego toru 1 m i skocznią w dal o długości 5m. Aktualnie boiska są w fatalnym stanie, sala gimnastyczna przy szkole nie jest wymiarowa, nie pozwala na pełną realizacje potrzeb ruchowych i rozwijania zainteresowań sportowych przez uczniów. Ponadto szkoła znajduje się w centrum osiedla KSM, na którym brakuje ogólnodostępnych obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży. W efekcie wdrożenia projektu stworzone zostaną lepsze warunki podczas zajęć wychowania fizycznego oraz do spędzania wolnego czasu, co umożliwi odpowiedni rozwój fizyczny dzieci i młodzieży. Pozwoli na bezpieczne i zdrowe spędzanie czasu, rozwijanie pasji, zainteresowań sportowych, uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Przyczyni się do zniwelowania dysproporcji w dostępie do infrastruktury sportowej i związanych z nią możliwości rozwoju tak w sferze kulturalnej, jak i społecznej dzieci, młodzieży oraz lokalnej społeczności, która poprzez „otwarcie” boisk będzie mogła realizować na terenie powstałej infrastruktury różnorodne projekty edukacyjno – kulturalno - społeczne, będące odpowiedzią na potrzeby mieszkańców co z pewnością pozytywnie wpłynie na integrację środowiska oraz bezpieczeństwa.

OPIS DZIAŁAŃ:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie dwóch wielofunkcyjnych boisk sportowych o wymiarach 20,0m x 40,0 m, z jedną trzytorową bieżnią lekkoatletyczną o szerokości pojedynczego toru 1 m i skocznią w dal o długości 5m – z nawierzchnią ze sztucznej trawy, drugie z nawierzchnią poliuretanową, budowy drenażu odwadniającego oraz utwardzenie terenu. Boiska przystosowane będą do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną/koszykówkę. Zostaną odpowiednio wyposażone w trwałe urządzenia dla tych dyscyplin sportowych: - dwie bramki do piłki nożnej- dwie bramko- kosze do piłki ręcznej i 4 kosze do koszykówki; Na boiskach można będzie uczestniczyć również w grach i zabawach. Boiska zostaną uzupełnione o piłko-chwyty. Boiska nie będą posiadały miejsc siedzących na widowni, jedynie ławki z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Między boiskami znajdować się będzie siłownia zewnętrzna składająca się z 9 elementów : ławka z pedałami, drabinka, podciąg nóg, wioślarz, orbitrek, wahadło, koła tai-chi, twister oraz narciarz oraz 2 stoliki betonowe do gry w szachy/warcaby wraz siedziskami. Kompleks będzie oświetlony, zostanie zamontowany monitoring zewnętrzny, dla udogodnienia osób niepełnosprawnych remont chodników przy boiskach oraz miedzy pawilonami uwzględniając niwelację poziomu ciągów komunikacyjnych tak aby nie występowały progi i krawężniki. Wszystkie urządzenia montowane na obiekcie muszą posiadać wymaganie atesty i certyfikaty bezpieczeństwa wymagane stosownymi normami.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 3 do wniosku

REALIZACJA PROJEKTU

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:

NR TELEFONU:

E-MIAL: