IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : Z11

NAZWA PROJEKTU:
Nasadzenie niskiej zieleni wzdłuż chodnika od rzeki Silnicy do pawilonu Chęcińska 41 (na działkach nr 174/3, 692/1, 692/2, 692/21 obręb 0016 miasta Kielce)

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 60 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Nasadzenie niskiej zielni na działkach nr 174/3, 692/1, 692/2, 692/21 obręb 0016 miasta Kielce, wzdłuż chodnika od rzeki Silnicy do pawilonu Chęcińska 41, uzupełnienie drzew. Wycinka drzew w pasie drogowym ulicy Krakowskiej spowodowała, że w tym rejonie obecnie brakuje zieleni w postaci drzew i krzewów.

OPIS DZIAŁAŃ:

Zakup i nasadzenie zieleni tj. krzewów (żywopłot ligustr) i tui szmaragdowych.

REALIZACJA PROJEKTU

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:

NR TELEFONU:

E-MIAL: