IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : Z12

NAZWA PROJEKTU:
Wykonanie zielonego ekranu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kielcach

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Szkoła Podstawowa nr 15 w Kielcach jest położona przy drodze krajowej (ul. Aleja Solidarności), która jest jedną z najbardziej uczęszczanych dróg w Kielcach, co ma bezpośredni wpływ na zwiększenie hałasu oraz zanieczyszczenia powietrza. Bezpośrednio przy drodze umiejscowiony jest kompleks boisk sportowych, z których korzystają nie tylko nasi uczniowie, ale również mieszkańcy osiedla Sandomierskie. Wykonanie Zielonego Ekranu na celu odizolowanie kompleksu boisk sportowych i budynków szkolnych od ulicy oraz stworzenie biologicznego filtra zatrzymującego pyły, pochłaniającego niektóre zanieczyszczenia gazowe oraz hałas. Zniwelowanie tych czynników umożliwi prowadzenie zajęć sportowych i zabaw na boiskach szkolnych w możliwie sprzyjających warunkach.

OPIS DZIAŁAŃ:

Wprowadzenie nasadzenie krzewów wzdłuż ogrodzenia ( aleja Solidarności), które utworzą Zielony Ekran odgradzający ulicę od kompleksu boisk sportowych. Wymiana starych płyt chodnikowych na kostkę brukową.

REALIZACJA PROJEKTU

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:

NR TELEFONU:

E-MIAL: