IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : Z10

NAZWA PROJEKTU:
Włoski ogród renesansowy przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 160 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Ogród w stylu włoskim to projekt mający na celu zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach przez nasadzenia roślinne, umiejscowienie małej architektury oraz utworzenie ścieżek ogrodowych. Na terenie ogrodu w stylu włoskim znajdować się będą ławki, kosze, rzeźba ogrodowa, fontanna, partery haftowe, kolekcja roślin. Miejsce będzie pełnić funkcję spotkań rodzinnych, rówieśniczych mieszkańców Kielc oraz funkcję edukacyjną , ze względu na kierunki, które proponuje Zespół Szkół Zawodowych Nr 1(Technik Architektury Krajobrazu, Technik Geodeta). Nasza placówka sąsiaduje z ciągle rozwijającą się infrastrukturą mieszkaniową - osiedle Legionów, budowa nowych bloków na ul. Zgoda. Włoski ogród będzie stanowił dopełnienie wizerunkowe realizowanego Małego Ogrodu Botanicznego. Dzięki temu projektowi mieszkańcy Kielc i młodzież naszej szkoły zyskają atrakcyjny obszar rekreacyjno - wypoczynkowy oraz miejsce poznawania gatunków roślin (kolekcja roślin)

OPIS DZIAŁAŃ:

Opracowanie projektu zagospodarowania. Przygotowanie terenu pod ścieżki ogrodowe oraz przygotowanie terenu pod nasadzenia roślinne (oczyszczenie terenu z chwastów trwałych, gruzu, zanieczyszczeń). Wytyczenie ścieżek. Wykonanie nasadzeń (obramowanie i wypełnienie kwater nasadzeniami / utworzenie parteru haftowego), nasadzenia pnączy. Montaż elementów małej architektury.

REALIZACJA PROJEKTU

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:

NR TELEFONU:

E-MIAL: