IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : DI15

NAZWA PROJEKTU:
Skwer - ogród z elementami sensorycznymi

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 299 504.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Zakres uzgodniony i zaakceptowany przez Wnioskodawcę. Zakres skweru – ogrodu z elementami sensorycznymi, wyznaczenie nawierzchni faktur, wprowadzenie atrakcyjnej, nowoczesnej małej architektury, wykonanie nasadzenie z roślin o cechach sensorycznych: barwne kwitnienie, kolorowe liście, o przyjemnej woni podczas kwitnienia, różnych strukturach i fakturach liści i kwiatów.

OPIS DZIAŁAŃ:

Na początku architekt krajobrazu powinien stworzyć projekt ogrodu, następnie należy przygotować terenu - prace ziemne. Wytyczenie ścieżek, nawierzchnie z białego kamienia, murki oporowe, mała architektura (w tym piaskownica, rośliny, kwiaty ozdobne krzewy..., wyposażenie sensoryczne tabliczki informacyjne przy roślinach, tablice Braille'a, domki dla owadów, ule dla pszczół, budki dla ptaków m.in. jerzyków, huśtawka dla dzieci i dorosłych, trampoliny, oświetlenie niskimi słupkami typu LED, stojaki na rower, poidło do picia, oczko wodne

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
w toku

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 22 900 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

Opracowana została dokumentacja projektowa, budowa obiektu została zlecona do realizacji. Rozpoczęto prace związane z wykonanie nawierzchni, po nich nastąpi montaż małej architektury. Ze względu na warunki atmosferyczne i ograniczenia związane z dostępnością roślin i możliwością ich sadzenia nasadzenia zostaną zrealizowane jesienią 2023.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Sebastian Wróblewski

NR TELEFONU:
413676732

E-MIAL:
sebastian.wroblewski@um.kielce.pl