IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : N10

NAZWA PROJEKTU:
Kastracja psów i kotów wraz z założeniem mikroczipa zarejestrowanego w Bazie Safe -Animal

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
NIEINWESTYCYJNY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 30 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Kastracja psów (samców i suk) oraz kotów (kocic i kocurów) wraz założeniem wszczepionego podskórnie mikroczipa zarejestrowanego w Bazie Safe-Animal (zawierającego dane właściciela czy opiekuna zwierzęcia), przyczyni się do zmniejszenia populacji psów i kotów bezdomnych oraz wolno żyjących, na terenie miasta Kielce. Nadmierne rozmnażanie się populacji psów i kotów, prowadzi do ich bezdomności, cierpienia i szerzenia się wśród chorób. Zwierzęta bezdomne trafiają do miejskiego schroniska, często przebywają tam latami, gdyż liczba osób chętnych adoptować zwierzę jest niewspółmierna z ilością zwierząt bezdomnych. Często widzimy na ulicach naszego miasta bezdomne koty i psy lub wolno żyjące zwierzęta. Nie raz cierpią one głód, są nosicielami chorób, nie mają miejsc, w których mogłyby się schronić. Są to najczęściej zwierzęta, które uciekły, albo zostały porzucone przez właścicieli i rozmnażając się na terenach miejskich. Kastracja zwierząt przyczyni się do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt, zmniejszy ich cierpienie z powodu głodu, a nie raz chłodu (konieczności spania i bytowania na ulicach miasta). Elektroniczne oznakowanie, z rejestracja w Międzynarodowej Bazie Safe - Animal pomoże w szybkim odnalezieniu właściciela danego zwierzęcia i niezwłocznym skontaktowaniu się z nim .Z tego systemu rejestracji korzysta większość miast i schronisk dla bezdomnych zwierząt w Polsce. Cały projekt poszerzy wiedzę mieszkańców Kielc, na temat korzyści wynikających z kastracji zwierząt oraz ich oznakowaniu. W przyszłości działania w tym zakresie ograniczą w znaczny sposób ilość zwierząt bezdomnych w mieście Kielce, a także przyniosą efekt ekonomiczny (związany z dokarmianiem, leczeniem, utrzymywaniem zwierząt bezdomnych i wolno żyjących).

OPIS DZIAŁAŃ:

Działania będą polegały na kastracji psów i kotów z terenu miasta Kielce, wraz z wszczepieniem im (podskórnie) elektronicznego mikroczipa, na którym zapisane będą dane właściciela czy opiekuna zwierzęcia.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 26 000 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt zrealizowany

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Alicja Kocielińska

NR TELEFONU:
41 36 76 685

E-MIAL:
alicja.kocielinska@um.kielce.pl