IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : N53

NAZWA PROJEKTU:
10 akcji nasadzeń - Przyjazne Kielce

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
NIEINWESTYCYJNY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 30 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt 10 akcji nasadzeń - Przyjazne Kielce, zakłada organizację sadzenia drzew i krzewów z mieszkańcami w wybranych przez mieszkańców miejscach - do 10 lokalizacji na terenie całego miasta , w ogólnodostępnej przestrzeni, za każdym razem w innej dzielnicy. Pandemia unaoczniła nam jeszcze bardziej wagę takich działań, szczególnie że Kielce mają z zielenią (zwłaszcza w centrum miasta) spory problem. Teoretycznie bowiem jesteśmy jednym z najbardziej zielonych miast w Polsce. Problem polega jednak na tym, że zdecydowana większość tej zieleni położona jest na obrzeżach Kielc - tam, gdzie są tereny chronione. (można przyrównać nasze miasto do takiego obwarzanka - gdzie zieleń mamy na zewnątrz, a w środku jest on relatywnie pusty - szczególnie, że każdy większy wolny kawałek starają się zaraz zająć deweloperzy, wtykający bloki gdzie się tylko da) Brakuje jej za to tam, gdzie jest najbardziej potrzebna, w miejscach najgęściej zaludnionych. Stąd nasz pomysł, aby przeprowadzać akcje nasadzeń właśnie w takich miejscach, wspólnie z mieszkańcami, w różnych dzielnicach. Cele jakie sobie stawiamy są trzy: Z jednej strony chodzi po prostu o zwiększenie liczby zieleni tam, gdzie jej najbardziej brakuje. Z drugiej - chcemy organizować je wspólnie z mieszkańcami danych dzielnic, wybierając najpierw te miejsca podczas głosowań w internecie, by w ten sposób organizować wydarzenia łączące i integrujące lokalne społeczności, a także zapewnić miłe i przyjazne spędzenie czasu dla całych rodzin. Z trzeciej zaś - chcemy, aby takie akcje miały walor edukacyjny, przybliżając kwestie związane ekologią, budujące tą “zieloną” świadomość, wychowujące świadomych wagi tych zagadnień pokolenia obywateli.

OPIS DZIAŁAŃ:

Projekt zakłada organizację 10 akcji nasadzeń na terenie całego miasta, za każdym razem w innej dzielnicy. Na każdą z nich przeznaczone by było 5 tysięcy zł, za które zakupywano by przede wszystkich zieleń - drzewa, krzewy, kwiaty, ale też ziemię ogrodniczą, itp i organizowano całą logistykę - szpadle, łopaty, rękawiczki, itd. (80% środków byłoby przeznaczane na zakup roślin, pozostałe np na ziemię ogrodniczą, nawozy i inne niezbędne do przeprowadzenia takich akcji rzeczy) Przed wyborem danego miejsca organizowalibyśmy plebiscyt w internecie, gdzie sami mieszkańcy wskazywaliby gdzie jest największa potrzeba tworzenia takich zielonych terenów. Następnie we wskazanym miejscu organizowane byłyby jednodniowe konsultacje, gdzie wolontariusze informowaliby szerzej o akcji, a także ustalali z mieszkańcami jakie dokładnie rośliny powinny być posadzone, w których miejscach, itd. Następnie - po szerokiej akcji promocyjnej w mediach, by zachęcić jak najwięcej osób do udziału w akcji, organizowana byłaby sama akcja nasadzeń, gdzie dostarczane byłyby drzewa, krzewy, kwiaty, ziemia, cały sprzęt i organizowana sama akcja. Dodatkowo - już po akcji, cały teren byłby odwiedzany przez kilka tygodni przez wolontariuszy, którzy dbaliby o podlewanie, uzupełnianie roślin, które by się ew. nie przyjęły, a także interweniowali w razie gdyby coś złego się działo na tym terenie.

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 29 095 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Iwona Pamuła

NR TELEFONU:
41 36 76 689

E-MIAL:
iwona.pamula@um.kielce.pl