IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : N57

NAZWA PROJEKTU:
Pikniki rodzinne - Przyjazne Kielce

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
NIEINWESTYCYJNY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 30 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt zakłada organizację 10 imprez, festynów, wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, dostępnych za darmo dla wszystkich chętnych, odbywających się na wszystkich osiedlach i dzielnicach miasta Kielce przez organizatora. Będą to wydarzenia różnego typu, z jak najszerszym spektrum atrakcji – tak dla dzieci, jak i młodzieży, osób dorosłych i seniorów. W programie każdego z nich przewidziano tak animacje dla dzieci, jak i występy zespołów i artystów lokalnych, współpracę z lokalnymi stowarzyszeniami i grupami mieszkańców, konkursy dla dzieci i dorosłych, aktywności sportowo-ruchowe, a także kooperację z teatrami, klubami sportowymi czy grupami tanecznymi. W ciągu ostatnich lat zorganizowano kilkadziesiąt wydarzeń i imprez otwartych (jak Wianki nad Zalewem, Przyjazne Pikniki Rodzinny, Festiwal Sztuk Ulicznych czy seanse Kina Letniego), w których uczestniczyły setki, tysiące wręcz osób. Imprezy i wydarzenia te były organizowane minimalnymi kosztami, głównie wysiłkiem ich organizatorów i wolontariuszy, zaś tłumy w nich uczestniczące, pokazały jak ogromne jest zapotrzebowanie na tego typu wydarzenia, w naszym mieście. Także – jak niewielkim kosztem, można zorganizować atrakcyjne, przyciągające mnóstwo osób wydarzenia, integrujące i rozwijające społeczności lokalne.

OPIS DZIAŁAŃ:

W ramach działania wnioskodawca planuje zorganizować w 2022 roku min. 10 imprez na terenie całego miasta, na kieleckich osiedlach. Będą to wydarzenia integracyjne typu festyn rodzinny, podczas których, na miejscach wskazanych w porozumieniu z instytucjami miejskimi oraz spółdzielniami mieszkaniowymi, (są to najczęściej tereny zielone, przykościelne lub przyszkolne) zostanie urządzona zabawa taneczna z nagłośnieniem, udziałem DJ-a, animacjami dla dzieci i stoiskami organizacji pozarządowych. W miarę możliwości będą one połączone z organizacją grilla dla mieszkańców osiedla. Głównym przesłaniem każdego z wydarzeń będzie zabawa, ale będzie ona połączona z działaniami pro edukacyjnymi z obszaru ekologii (z naciskiem na walkę ze smogiem i segregację śmieci – co znakomicie wpisuje się tak w działania rządowe jak i samorządowe) Podstawowym celem wydarzeń będzie integracja społeczności lokalnych oraz zapewnienie rozrywki i urozmaicenia dla spędzenia czasu wolnego, z bardzo istotnymi elementami edukacyjnymi. Także z zakresu, którym zajmują się organizacje, którym będziemy udostępniać przestrzeń podczas festynów (od prozdrowotnych po prozwierzęce) W każdym z wydarzeń będą brali również udział partnerzy z sektora NGO oraz biznesu, umieszczający swoje stoiska na miejscu wydarzenia, ale ponieważ ich liczba jak i skład jest (co wynika z dotychczasowych doświadczeń) zmienny, praktycznie na każdej imprezie inny – nie wymieniamy ich jako formalnych partnerów (bo nie każdy będzie uczestniczył w każdym zdarzeniu) Miejsce realizacji zadania – teren całego miasta Kielce. Każde z wydarzeń będzie się odbywało w innym miejscu, na innym osiedlu, na terenie miasta Kielce.

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 30 000 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Agnieszka Sadowska-Skrzyniarz

NR TELEFONU:
41 36 76 612

E-MIAL:
agnieszka.sadowska@um.kielce.pl