IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : Z09

NAZWA PROJEKTU:
Park przy Kościele Miłosierdzia Bożego - nowe miejsce wypoczynku i rekreacji dla Kielczan

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt zakłada przystosowanie obecnie zaniedbanego zieleńca przy Kościele Miłosierdzia Bożego do potrzeb wypoczynkowych mieszkańców Kielc. Teren ten zawiera obecnie dużo drzew, ale konieczne jest jego uporządkowanie. W skwerze należy stworzyć alejki, ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki rowerowe oraz urządzenia siłowe do ćwiczeń na świeżym powietrzu. W obrębie parku przewidziany byłby również obszar placu zabaw dla najmłodszych - z piaskownicą i huśtawkami. W związku z powstaniem nieopodal nowego Osiedla Lecha, mieszkańcy tych terenów zyskają cenne miejsce do spacerów i rekreacji. Z powodu dużego nagromadzenia budynków mieszkalnych w tej okolicy, realizacja opisywanego przedsięwzięcia wydaje się koniecznością. Projekt nie może zawierać barier architektonicznych - powinien być dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

OPIS DZIAŁAŃ:

- uporządkowanie terenu zielonego - stworzenie alejek, ławek parkowych i koszy na śmieci - zamontowanie urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu - budowa placu zabaw z piaskownicą i huśtawkami


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku

REALIZACJA PROJEKTU

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:

NR TELEFONU:

E-MIAL: