IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI25

NAZWA PROJEKTU:
Budowa tężni dla osiedli Ślichowice i Dalnia - Przyjazne Kielce

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 150 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

W ramach działania wnioskodawca chce doprowadzić do powstania osiedlowej tężni solankowej dla mieszkańców osiedli Ślichowice i Dalnia. Tężnie solankowe to zazwyczaj drewniane, znakomicie komponujące się z otoczeniem budowle, gdzie roztwór solanki spływa po gałązkach intensywnie parując. Mini-tężnie solankowe nasycają powietrze jodem, bromem, magnezem, sodem, potasem i żelazem, co korzystnie wpływa na schorzenia dróg oddechowych, nadciśnienie tętnicze, stany ogólnego wyczerpania i nerwicę, powoduje wzrost odporności organizmu. Jest to jedno z najbardziej dostępnych i relatywnie tanich metod poprawy zdrowia mieszkańców, co ma szczególne znaczenie w mieście, miejscu o dużym zanieczyszczeniu powietrza oraz w obliczu starzejącej się populacji naszego miasta. Projekt zakłada budowę wolno stojącego, estetycznego, wkomponowanego w otoczenie budynku, z zagospodarowanie okolicznego terenu, w szczególności w zieleń, ścieżka spacerowa i ławeczki, tak by osoby chcące skorzystać z atrakcji mogły to uczynić w komfortowych warunkach, korzystając równocześnie z uroków przyrody. Tężnie wytwarzają wokół siebie przypominający morski mikroklimat nasycając powietrze mgiełką solankową. Wg badań - godzina pobytu (najlepiej w formie spaceru) wokół tężni, odpowiada 3 dniom pobytu nad morzem. W ostatnich latach mamy ogromny boom na tego typu inwestycje w Polsce i w każdym miejscu stają się one jednymi z najbardziej atrakcyjnych i odwiedzanych przez mieszkańców lokalizacji pozytywnie wpływając nie tylko na zdrowie, ale i wizerunek okolicy.

OPIS DZIAŁAŃ:

W ramach działania wnioskodawca uważa, iż należałoby w pierwszej kolejności skonsultować z mieszkańcami w/w osiedli najlepszą wg nich lokalizację na tego typu inwestycję, biorąc pod uwagę w szczególności jej ogólną dostępność. Następnie należy przygotować projekt, wyłonić wykonawcę i przeprowadzić sam proces budowlany (w Polsce istnieją dziesiątki wykonawców tego typu inwestycji, co powinno w momencie przetargu wywrzeć pozytywny wpływ na koszty budowy - dzięki dużej konkurencji)

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 149 992 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

ZREALIZOWANY Projekt został zrealizowany na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 443/4 obręb 0023 Kielce przy ul. Szczepaniaka w Parku Baranowskim

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Ewelina Surma

NR TELEFONU:
413676681

E-MIAL:
ewelina.surma@um.kielce.pl