IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI59

NAZWA PROJEKTU:
Powrót kieleckich neonów I

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 90 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Proponujemy odtworzenie starego neonu koszykarza na hali przy ul. Żytniej, który może stać się atrakcją turystyczną oraz ubarwić centrum Kielc. Instalacja ta była i może być bardzo efektowna i nawiązuje do sportowego charakteru miasta. Celem projektu jest przede wszystkim zwiększenie walorów estetycznych miasta. Nasze miasto mogło się pochwalić wieloma takimi instalacjami w latach 60, wyjątkowych w skali kraju. Obecnie, po latach świetności nie pozostało prawie nic.

OPIS DZIAŁAŃ:

Odtworzenie i zamontowanie na elewacji Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej dawnego neonu koszykarza.