IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI59

NAZWA PROJEKTU:
Powrót kieleckich neonów I

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 90 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Proponujemy odtworzenie starego neonu koszykarza na hali przy ul. Żytniej, który może stać się atrakcją turystyczną oraz ubarwić centrum Kielc. Instalacja ta była i może być bardzo efektowna i nawiązuje do sportowego charakteru miasta. Celem projektu jest przede wszystkim zwiększenie walorów estetycznych miasta. Nasze miasto mogło się pochwalić wieloma takimi instalacjami w latach 60, wyjątkowych w skali kraju. Obecnie, po latach świetności nie pozostało prawie nic.

OPIS DZIAŁAŃ:

Odtworzenie i zamontowanie na elewacji Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej dawnego neonu koszykarza.

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 64 821 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

Zadanie zakończone 31.05.2022r. Koszt 64.821,00pln

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Zbiegniew Król

NR TELEFONU:

E-MIAL:
inwestycje@mosir.kielce.pl