IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI43

NAZWA PROJEKTU:
Wybieg dla psów "Psia Łąka"

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 70 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt zakłada powstanie wybiegu dla psów o powierzchni 23,161 ara (mapka z zaznaczonym terenem wybiegu w załączniku), zlokalizowanego na terenie Osiedla Świętokrzyskiego. Potrzeba -brak bezpiecznego, ogrodzonego wybiegu dla psów w tej części miasta -zapewnienie psom zaspokojenia potrzeb gatunkowych w infrastrukturze miejskiej Osiedle Świętokrzyskie jest jednym z największych osiedli w Kielcach, zamieszkałym przez ponad 9500tys mieszkańców, graniczącym z drugim bardzo dużym osiedlem- Osiedlem Na Stoku. Wśród mieszkańców wiele osób, to właściciele psów. Powierzchnia obu osiedli jest bardzo duża, natomiast na tak dużych powierzchniach nie ma wyznaczonego ani jednego bezpiecznego, ogrodzonego wybiegu dla psów. Działka przy której utworzony zostanie wybieg jest doskonałym miejscem, znajduje się przy ulicy Daszyńskiego w miejscu, gdzie zakazany jest ruch pojazdów mechanicznych. Ta część ulicy stanowi dla mieszkańców obu osiedli deptak, mieszkańcy spacerują, jeżdżą na rowerach i rolkach. Stworzenie ogrodzonego wybiegu, zapewni właścicielom psów możliwość spuszczenia psów ze smyczy, gdzie psy będą mogły się wybiegać, pobawić ze sobą, bez przeszkadzania spacerowiczom i osobom uprawiającym sport. Przyczyni się to, do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno czworonogom, ale przede wszystkim innym użytkownikom „deptaka”. Powstanie wybiegu wyeliminuje przypadki niezgodnego z prawem wypuszczania psów na ulicach oraz terenach nieprzystosowanych. Działka na której zlokalizowany będzie wybieg jest miejscem, gdzie każdego dnia psy wyprowadzane są na spacery. Właściciele psów znają się bardzo dobrze, spacery są dla nich okazją do rozmowy i integracji. Właściciele dbają o czystość i porządek na działce, sprzątają po swoich psach, ale także dbają o bezpieczeństwo swoje i innych. Często do wspólnych spacerów przyłączają się także osoby, które nie mają czworonogów, przychodzą z dziećmi, które bawią się ze zwierzętami i spędzają z nimi czas. Spotkania dzieci z psami mają dla nich bardzo duże znaczenie, dzieci socjalizują się z psami, znają się z nimi bardzo dobrze. Na spotkania umawiają się dzieci z dwóch osiedli i każdego dnia przychodzą stęsknione za zwierzętami. Między dorosłymi panuje serdeczna atmosfera, wspólne spotkania zacieśniły więzi między mieszkańcami osiedla, którzy utrzymują kontakty nie tylko na spacerach, ale spotykają się również w swoich domach i często pomagają sobie nawzajem. Właściciele psów ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje zwierzęta, które są bardzo łagodne i nie stanowią zagrożenia dla innych. Wybieg będzie miejscem ogólnodostępnym, zgodnym z zasadami uniwersalnego projektowania. Osoby zainteresowane będą mogły korzystać z niego bez ograniczeń czasowych. Wybieg będzie ogrodzony siatką o wysokości około 1,5 m. Wejście na wybieg będzie znajdować się od strony ulicy Daszyńskiego, będzie to furtka ogrodzeniowa, która będzie prowadzić do „przedsionka”, z którego będzie bezpośrednie wejście na wybieg, także zabezpieczone furtką ogrodzeniową. Przy furtce zostanie zamontowany podjazd dla wózków tak, aby mogły z niego korzystać osoby o ograniczonych możliwościach ruchowych. Na wybiegu zostanie zamontowany kosz oraz dwie ławki. Zostanie stworzony i umieszczony przy wejściu na wybieg regulamin korzystania z wybiegu, do którego będą zobowiązani stosować się wszyscy jego użytkownicy. Cele osiągnięte w wyniku realizacji projektu: -zaspokojenia potrzeb gatunkowych psów, które potrzebują ą przestrzeni do wybiegania się i zabawy - zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa -zmniejszenie ilości nielegalnego wypuszczania psów na ulicę bądź w miejscach niedozwolonych -zaspokojenie potrzeb lokalnych mieszkańców -podniesie poziomu świadomości mieszkańców -podniesienie poziomu edukacyjnego mieszkańców - integracja mieszkańców

OPIS DZIAŁAŃ:

1. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu, opracowanie regulaminu. 2. Wykonanie zagospodarowania: montaż ogrodzenia z podwójnymi furtkami tzw. śluzy, wykonanie utwardzonych dojść do furtek z istniejących chodników , montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablica regulaminowa)

ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 79 500 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

Zrealizowany projekt

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Alicja Kocielińska

NR TELEFONU:
41 36 76 685

E-MIAL:
alicja.kocielinska@um.kielce.pl