IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : N40

NAZWA PROJEKTU:
Całe Kielce na rowery! #2022

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
NIEINWESTYCYJNY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 30 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Promocja jazdy rowerem po Kielcach poprzez organizację corocznego Kieleckiego Święta Rowerzysty - wielkiego przejazdu rowerowego ulicami Kielc, zakończonego wspólnym piknikiem w Dolinie Silnicy, serii wycieczek rowerowych, a także szkoleń z jazdy na rowerze w ruchu miejskim.

OPIS DZIAŁAŃ:

Projekt składa się z organizacji wydarzeń: - Kieleckie Święto Rowerzysty - kolejna edycja corocznego, wielkiego przejazdu rowerowego ulicami Kielc zakończonego wspólnym piknikiem w Dolinie Silnicy. - Seria wycieczek rowerowych zaproponowanymi przez organizatorów trasami promującymi walory Kielc i regionu - Szkolenia z jazdy na rowerze w ruchu miejskim, składające się z części teoretycznej i praktycznej - Promowanie jazdy na rowerze oraz bezpiecznych nawyków wśród kieleckich rowerzystów - działania edukacyjne upowszechniające prawidłowe zachowania na drodze.

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 30 000 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

Zadanie zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu Kieleckie Inwestycje z siedzibą w Kielcach, przy ul. Wojska Polskiego 52, 25-389 Kielce na realizację zadania publicznego „Całe Kielce na Rowery! #2022”. Umowa o realizacje zadania publicznego została zawarta w dniu 29 kwietnia 2022 r. w Kielcach Nr umowy W/U-WB/673/EKS/283/UM/948/2022. Termin realizacji zadania publicznego: 1.05 - 30.11.2022 r. Zadanie zrealizowano. Przyznana kwota dotacji: 30.000,00 zł Wykorzystana kwota dotacji (po rozliczeniu): 30.000,00 zł

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Piotr Głowacki

NR TELEFONU:
41 36 76 643

E-MIAL:
piotr.glowacki@um.kielce.pl