IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : Z04

NAZWA PROJEKTU:
Zieleń zamiast betonu - mini skwer przy hali na ul. Żytniej

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 95 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Rozbrukowanie fragmentu placu przed halą, posadzenie 2-3 drzew na zamknięciu placu od strony schodów od ul. Żytniej (z przygotowanie podłoża w zakresie niezbędnym do wprowadzenia drzew i bylin/traw ozdobnych). Wykonanie rabaty z krzewów lub bylin wzdłuż północnej elewacji hali od strony ul. Żytniej z przygotowaniem podłoża. Montaż ławek pod wprowadzonymi drzewami oraz wzdłuż wschodniej krawędzi placu oraz rabaty przy ul. Żytniej, Uzasadnienie: realizacja projektu ma poprawić jakość przestrzeni miejskiej ścisłego centrum przez częściowe rozbrukowanie nawierzchni i wprowadzenie komponowanej zieleni (w tym drzew) oraz stworzenie zacienionych miejsc odpoczynku - działania zgodne z zapisami miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu.

OPIS DZIAŁAŃ:

Opracowanie projektu, rozbrukowanie terenu, przygotowanie podłoża pod nasadzenia (wymiana istniejącego gruntu na substrat), wykonanie nasadzeń drzew, krzewów bylin lub traw ozdobnych (zgodnie z projektem nasadzeń). Montaż małej architektury.

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 95 000 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Sebastian Wróblewski

NR TELEFONU:
413676732

E-MIAL:
sebastian.wroblewski@um.kielce.pl