IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : N23

NAZWA PROJEKTU:
15 akcji sprzątania miasta - Przyjazne Kielce

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
NIEINWESTYCYJNY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 30 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt zakłada organizację 15 akcji sprzątania śmieci na terenie całego miasta w jak najbardziej atrakcyjnej, przyciągającej mieszkańców formie. Brzmi nieco zaskakująco? Atrakcyjne sprzątanie śmieci? A jednak. W ramach działania chcemy organizować 15 akcji sprzątania śmieci w miejscach, które wskażą mieszkańcy. Wspólnie i w porozumieniu z nimi samymi. To mieszkańcy każdorazowo wskazywaliby miejsce do posprzątania, oni stanowili gros tej obywatelskiej ekipy sprzątającej, to oni angażowaliby się w poprawę sytuacji w swoim najbliższym otoczeniu. Uzasadnienie: Kielce mają problem ze śmieciami. Wie to każdy, kto w nich nieco dłużej mieszka. Mimo wysiłku i zaangażowania służb miejskich wciąż jest wiele osób i miejsc, które nie spełniają standardów czystości i na pewno nie przeszłyby testów Magdy Gessler czy Perfekcyjnej Pani Domu. Dlatego organizacja akcji w których oddolnie, obywatelsko mieszkańcy angażowaliby się w sprzątanie miasta ma w Kielcach (niestety) przyszłość. Celem jest nie tylko sprzątanie miasta, ale także budowanie świadomości ekologicznej, integrowanie mieszkańców, tworzenie społeczeństwa obywatelskiego i mobilizowanie nas wszystkich do współodpowiedzialności za miasto i teren wokół siebie. Musimy zdać sobie bowiem sprawę, że Kielce nie będą inne niż są. Nie przyjedzie tu żaden zbawca na białym koniu, nie pojawi się żaden super-lider, ale one będą tylko takie (i aż takie) jakie je sami sobie stworzymy, urządzimy, zrobimy. Możemy więc oczywiście zżymać się, że musimy sprzątać za kogoś, wkurzać na tych, którzy śmiecą, mobilizować władze, by sprawniej i bardziej surowo karały sprawców takich śmieciowych wykroczeń, ale czasem trzeba będzie samemu się zorganizować, schylić, wziąć na siebie odpowiedzialność za Kielce, za teren wokół naszej dzielnicy, ulicy, bloku.

OPIS DZIAŁAŃ:

W ramach działań przewidziano m.in. - organizację 15 akcji sprzątania - wysprzątanie 15 miejsc w Kielcach - zorganizowanie 15 akcji edukacyjnych dotyczących aktywności obywatelskiej i ekologii Akcje organizowane byłyby co najmniej raz na 2 tygodnie, czasem co tydzień - miejsce wskazywaliby sami mieszkańcy drogą elektroniczną, a następnie w głosowaniu internetowym - w centralnym miejscu obszaru, który byłby sprzątany organizator zapewniałby namiot, który stanowiłby punkt informacyjny, udostępniał chętnym worki na śmieci, chwytaki, rękawiczki, a także wodę i drobny poczęstunek dla uczestników. - organizator ma zapewnić również odbiór i wywóz zebranych śmieci

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 29 095 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

W terminie od 07.05.2022-14.06.2022 odbyło się 15 akcji sprzątania na terenie miasta Kielce.Lokalizacje zostały wytypowane przez samych mieszkańców w oparciu o przeprowadzoną ankietę na stronie Idea Kielce.W realizacji projektu brało udział 16 szkół z terenu miasta Kielce oraz firmy bezpośrednio związane z gospodarka odpadami tj: Eneris S.A, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami oraz Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Dorota Wilk

NR TELEFONU:
41 36 76 657

E-MIAL:
dorota.wilk@um.kielce.pl