IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : N36

NAZWA PROJEKTU:
Nowe książki dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
NIEINWESTYCYJNY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 30 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Zakup nowości książkowych ma na celu wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty czytelniczej biblioteki, obejmującej 13 filii na terenie Kielc. Pozwoli mieszkańcom na skorzystanie z większej liczby nowości wydawniczych, zgodnie ze standardami jakich oczekuje się od współczesnych bibliotek. Wzbogacenie księgozbioru zwiększy atrakcyjność biblioteki z punktu widzenia obecnych, jak i nowych czytelników, co przełoży się na wzrost czytelnictwa. Obejmie również zakup książek z dużą czcionką z serii „Wielkie Litery” , które chronią wzrok i ułatwiają czytanie osobom słabowidzącym. Dzięki nowemu formatowi lektura „Wielkich Liter „ jest wygodniejsza, a większy rozmiar liter nie nadwyręża wzroku czytelnika. Projekt ma na celu promocję i rozwój czytelnictwa i przeciwdziałanie jego spadkowi. Dedykowany jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Na bazie zakupionej literatury biblioteka będzie mogła organizować cykle spotkań, wystaw, dyskusyjnych klubów książki, co wpłynie na zaspokojenie potrzeb czytelniczych i kulturalnych mieszkańców naszego miasta. Projekt służył będzie wszystkim mieszkańcom Kielc, bez względu na wiek, wykształcenie, czy status społeczny.

OPIS DZIAŁAŃ:

Za pozyskaną z budżetu obywatelskiego kwotę 30 000 zł można będzie kupić ok. 1 170 woluminów książek. Będą to najpoczytniejsze tytuły polecane przez serwisy analizujące rynek książki i znajdujące się wysoko w rankingach czytelniczych. Zakup książek zostanie przeprowadzony z zachowaniem procedur obowiązujących w bibliotece. Po zainwentaryzowaniu książek w 13-tu placówkach przeprowadzona zostanie akcja promocyjna, mająca na celu dotarcie z informacją o nowościach i źródle ich finansowania do jak największej liczby odbiorców Kosztorys szacunkowy: 1000 książek x 23,5 zł (średnia cena książki kupionej w przetargu)= 23500 zł 171 książki z dużą czcionką x 38 zł (średnia cena) = 6498 zł

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 30 000 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt zakończony

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Agnieszka Sadowska-Skrzyniarz

NR TELEFONU:
41 36 76 612

E-MIAL:
agnieszka.sadowska@um.kielce.pl