IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : N32

NAZWA PROJEKTU:
Kastracja dla zwierząt właścicielskich z miasta Kielce

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
NIEINWESTYCYJNY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 29 880.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Realizacja programu kastracji zwierząt właścicielskich, jak pokazuje zainteresowanie talonami, nadal jest bardzo potrzebna w naszym mieście. Zainteresowanie mieszkańców wynika zarówno ze zwiększonej świadomości ludzi, jak i z tego, że zabiegi te często są poza zasięgiem finansowym wielu ludzi. Projekt ten, jest niezwykle ważny, gdyż ilość zwierząt bezdomnych w naszym regionie wciąż rośnie. Tendencję tą widać szczególnie w przypadku kotów, których ilość rośnie z roku na rok w zastraszającym tempie. Realizacja projektu pozwoliłaby ograniczyć liczbę bezdomnych zwierząt w naszym mieście. Dzięki temu projektowi zmniejszyłaby się na pewno ilość kotów i psów, które trafiają do schroniska. Oznakowanie zwierząt, które poddane zostaną kastracji, dodatkowo umożliwi ich identyfikację w przyszłości. Jeśli takie zwierzę trafi do schroniska, będzie można szybko ustalić właściciela. Zwierzę takie wróci do domu, nie powiększając tym samym populacji zwierząt bezdomnych, co również jest ogromnym plusem. Kastracja zwierząt wraz z chipowaniem i rejestracją w bazie Safe-Animal będzie dostępna dla każdego mieszkańca miasta, który wyrazi chęć udziału w projekcie. Ze względu na duże zainteresowanie kastracją suk i kocic w naszym projekcie kładziemy szczególny nacisk na te zabiegi. Uzupełnieniem niniejszego projektu, jest osobny projekt dedykowany kotom wolno żyjącym.

OPIS DZIAŁAŃ:

Działania będą polegały na kastracji psów i kotów z miasta Kielce. Zwierzęta będą oznakowane mikrochipem, oraz zarejestrowane w ogólnodostępnej bazie Safe-Animal

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
w toku

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 29 880 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

Realizacja zabiegów kastracji.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Alicja Kocielińska

NR TELEFONU:
41 36 76 685

E-MIAL:
alicja.kocielinska@um.kielce.pl