IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : N13

NAZWA PROJEKTU:
Akademia Cheerleaderek - zajęcia sportowo - taneczne

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
NIEINWESTYCYJNY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 30 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Realizowana w poprzednich latach Akademia Cheerleaderek cieszyła się dużą popularnością wśród dzieci, które z utęsknieniem czekają na kolejną edycję. W mieście Kielce nie są realizowane podobne, bezpłatne zajęcia, które poprzez zabawę pozwalają tańczyć, ćwiczyć i propagują zdrowy styl życia. Projekt zakłada, że zajęcia taneczno - sportowe będą odbywały się w Szkole Podstawowej nr 12 w Kielcach, której lokalizacja znajduje się w centrum miasta, co pozwala na dogodny dojazd. W ramach projektu zostaną zorganizowane trzy grupy sportowo taneczne dla dzieci mieszkających na terenie miasta Kielce. W grupach tych będą prowadzone zajęcia z cheerleadingu dla uczniów kieleckich szkół podstawowych oraz przedszkoli. Zajęcia te mają za zadanie rozwinąć u dzieci samodyscyplinę, kulturę osobistą, odwagę, otwartość, odporność na stres, tolerancję, prezentację, współzawodnictwo, współpracę w grupie, higienę osobistą, samoakceptację czy nawet dobroczynność. Dzięki aktywności sportowej (poprzez zabawę), zajęcia pozytywnie wpłyną również na walkę z nadwagą u dzieci, a więc pozwolą zdrowo spędzić wolny czas. Dziewczynki, które częstą występują przed publicznością są bardziej pewne siebie i mają mniejszy opór przed wystąpieniami publicznymi. Drużyna cheerleaderek to nierzadko także grupa bardzo dobrych przyjaciółek, które poznały się właśnie w zespole. Pogłębienie relacji wewnątrz lokalnych z uwzględnieniem potrzeb i możliwości mieszkańców Kielc i okolic. Zajęcia taneczne przyniosą dzieciom wiele pożytku i przełożą się na ich działanie w innych sferach życia. To dzięki nim dzieci są w stanie rozwinąć samodyscyplinę, kulturę osobistą, odwagę, otwartość, odporność na stres, tolerancję, prezentację, współzawodnictwo, współpracę w grupie, higienę osobistą, samoakceptację czy nawet dobroczynność. Projekt może zostać zmieniony na etapie oceny merytorycznej jeżeli właściwy merytorycznie wydział, biuro Urzędu Miasta Kielce lub jednostka organizacyjna Miasta dokonująca oceny uzna, że będzie on możliwy do realizacji pod warunkiem dokonania niezbędnych modyfikacji.

OPIS DZIAŁAŃ:

Zajęcia zorganizowane będą dla 50 dzieci/młodzieży, które zostaną podzielone na 4-5 grup. Zostanie zrealizowane 160 godzin zajęć. Z uwagi na fakt, że uczestniczące w zajęciach dzieci są w różnym wieku, istnieje potrzeba uczestnictwa w zajęciach dwóch osób: trenera i opiekuna (dla młodszych grup). Trener będzie prowadzić zajęcia, a koordynator sprawuje opiekę w sytuacjach, kiedy dzieci wychodzą do ubikacji (pilnuje również, aby dzieci nie opuściły budynku). Koszty realizacji działań: WYNAGRODZENIE INSTRUKTORA, WYNAJEM SALI, UBEZPIECZENIE UCZESTNIKÓW, KOSZULKI, POMPONY, WYNAGRODZENIE OPIEKUNA DLA MŁODSZYCH GRUP, WODA DLA UCZESTNIKÓW, ZAKUP PAMIĄTEK (upominki motywujące do aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia), ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI OCHRONY OSOBISTEJ.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 28 260 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

Zadanie zlecone do realizacji organizacji pozarządowej - FUNDACJA "ŚWIAT, KTÓREGO NIE ZNACIE"

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Justyna Łukasik

NR TELEFONU:
41 36 76 620

E-MIAL:
justyna.lukasik@um.kielce.pl