IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : N21

NAZWA PROJEKTU:
Domki dla kotów wolno żyjących

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
NIEINWESTYCYJNY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 6 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Na terenie miasta koty wolno żyjące wiodą bardzo trudne życie. Niezależnie od powodów, dla których znalazły się na ulicy oraz od ich przeszłości i stopnia samodzielności, bez pomocy człowieka nie poradzą sobie w takich warunkach. Za ich smutny los odpowiada niestety w dużej mierze człowiek, dlatego też to my powinniśmy spróbować ulżyć im w trudach życia. Najtrudniejszym czasem dla kota w mieście jest zima, bez dostępu do jedzenia oraz schronienia przed zimnem koty nie przeżyją. Przeganiane z piwnic i innych zakątków szukają miejsca do przezimowania. Dostęp do ocieplanych budek zwiększyłby ich szanse na przetrwanie. Na terenie miasta działa wiele organizacji i osób dobrej woli, którym los kotów miejskich nie jest obojętny. Postawienie budek w miejscach bytowania kotów na pewno ułatwiłoby tym osobom sprawowanie opieki nad zwierzętami, a kociakom poprawiłoby komfort życia. Takie działanie niesie ze sobą walor edukacyjny, gdyż zwiększa świadomość mieszkańców Kielc dotyczącą kotów wolno żyjących i ich potrzeb.

OPIS DZIAŁAŃ:

Zakup 20 sztuk ocieplanych budek dla kotów. Budki wyposażone powinny być w izolację od podłoża, kurtynę chroniącą od wiatru oraz wyścielone wewnątrz miękkim i ciepłym materiałem. Konstrukcja budki powinna umożliwiać jej łatwe czyszczenie ( np. podnoszony dach). Budki będą wydawane organizacjom lub karmicielom/wolontariuszom, którzy ustawią je w miejscach bytowania kotów (konieczna będzie zgoda zarządcy terenu). Opiekę nad budką będzie od tej pory sprawowała osoba zgłaszająca zapotrzebowanie na nią - będzie odpowiedzialna za drobne naprawy, wymianę wewnętrznego legowiska w miarę potrzeb, utrzymywanie budki i jej okolicy w czystości. Każda budka będzie oznakowana tabliczką informacyjną z numerem, logo Urzędu Miasta, kontaktem do osoby odpowiedzialnej itp.

REALIZACJA PROJEKTU

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Alicja Kocielińska

NR TELEFONU:
41 36 76 685

E-MIAL:
alicja.kocielinska@um.kielce.pl