IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI16

NAZWA PROJEKTU:
Integracyjny plac zabaw Na Stoku

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 200 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Dzięki głosom Kielczan w tym roku na terenie Przedszkola Samorządowego nr. 19 w Kielcach na osiedlu Na Stoku powstaną dwie niezwykłe przestrzenie - bajkowy plac zabaw oraz bajkowy ogród. Jednak aby w pełni wykorzystać potencjał tego miejsca i stworzyć jedyne w swoim rodzaju centrum zabawy dla wszystkich dzieci - zarówno zdrowych jak i z niepełnosprawnościami, należy pójść o krok dalej. W ramach tego projektu proponujemy dostosowanie istniejącej na terenie Przedszkola infrastruktury aby wyeliminować wszelkie bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnościami. Wiąże się to z naprawą istniejących chodników, schodków czy też niwelacji przeszkód terenowych aby umożliwić swobodny dostęp do urządzeń zabawowych także osobom poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dodatkowo planujemy rozbudowę obecnego placu zabaw o nowe urządzenia, przystosowane dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Niestety obecne na terenie Przedszkola urządzenia nie są dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Dlatego też proponujemy rozbudowę placu zabaw o nowe urządzenia pozwalające bawić i integrować się dzieciom niepełnosprawnym. Wiąże się to z koniecznością instalacji czterech lub pięciu urządzeń zabawowych na bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej lub innej, pozwalającej na poruszanie się na wózkach. Proponujemy utworzenie placu zabaw składającego się w minimalnym zakresie z następujących elementów: 1. Zestaw zabawowy integracyjny wyposażony w szerokie podesty, telefon głosowy, minimum 5 paneli interaktywnych, moduł kółko i krzyżyk oraz ksylofon i inne. 2. Karuzela integracyjna wyposażona w dwa miejsca na wózki inwalidzkie oraz dwie ławeczki. 3. Piaskownica integracyjna podwyższona. 4. Trampolina ziemna z najazdami. 5. Huśtawka wagowa. Konkretne miejsce rozmieszczenia urządzeń na terenie placu oraz ich liczba będzie wskazana w terminie późniejszym i będzie dostosowana do możliwości terenu oraz aktualnych cen rynkowych.

OPIS DZIAŁAŃ:

Konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie Przedszkola w celu wskazania miejsc wymagających remontu i dostosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wiązać się to będzie z koniecznością likwidacji barier architektonicznych na schodkach przy placach zabaw. Konieczne może być również miejscowe wyremontowanie obecnego chodnika czy także niwelacja terenu lub montaż pochylni by umożliwić dostęp do części urządzeń dla osób poruszających się na wózkach. W ramach dostosowania atrakcji dla dzieci niepełnosprawnych konieczne będzie zamontowanie czterech lub pięciu integracyjnych urządzeń zabawowych zainstalowanych na bezpiecznej, poliuretanowej nawierzchni (lub innej, pozwalającej na swobodne poruszanie na wózkach inwalidzkich). Urządzenia powinny nawiązywać do budowanego w tym roku na terenie przedszkola Bajkowego Placu Zabaw - utrzymane powinny być w bajkowej, kolorowej stylistyce.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku

REALIZACJA PROJEKTU

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Bartosz Czaja

NR TELEFONU:
41 36 76 561

E-MIAL:
bartosz.czaja@um.kielce.pl