IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI30

NAZWA PROJEKTU:
Kielce bez smogu - sieć tablic elektronicznych

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 200 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

W ubiegłym roku dzięki Waszym głosom na terenie Kielc pojawiły się czujniki jakości powietrza. Jest to niezwykle ważna inicjatywa, gdyż chyba każdy wie jakim problemem dla naszego zdrowia jest smog. Dlatego też w tym roku składamy kolejny projekt dotyczący poprawy świadomości na temat smogu, a co za tym idzie również wspierający walkę ze smogiem. Chcemy rozszerzyć obecną sieć czujników o nowy element - tablice elektroniczne. Jak wiadomo, w tym momencie aktualny stan jakości powietrza możemy odczytać poprzez stronę internetową i aplikacje mobilne. Niestety seniorzy, którzy są szczególnie narażeni na oddziaływanie smogu często nie są w stanie dotrzeć do tych informacji. Dlatego też proponujemy montaż 10-12 tablic LED w widocznych i uczęszczanych przez mieszkańców Kielc miejscach bądź w lokalizacjach, gdzie w tym momencie brakuje urządzeń pomiarowych. Tablice powinny być umieszczona na elewacji budynków Tablice LED informujące o jakości powietrza powinny posiadać wbudowany czujnik jakości powietrza (mierząc stężenie pyłów PM 2.5, oraz PM 10, dodatkowo sensory temperatury, wilgotności powietrza oraz ciśnienia atmosferycznego) lub być dostarczone wraz z takim urządzeniem. Na tablicy bądź ekranie urządzenia powinien wyświetlać się przede wszystkim tekst informujący o jakości powietrza w danym miejscu (np. stan powietrza: dobry) lub odpowiedni symbol. W miarę możliwości mogą pojawiać się też konkretne wartości stężeń pyłów PM 2.5, PM 10 czy też rotacyjnie temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne czy też aktualna godzina. Wielkość tablic powinna być dosyć duża, aby napisy bądź symbole były czytelne także z dalszej odległości. Wyświetlany tekst lub symbole powinny być kolorowe. Na platformie IDEA Kielce powinny wyświetlać się odczyty z dotychczasowej sieci czujników jakości powietrza, jak i nowych, z tego projektu. Lokalizacje nowych urządzeń powinny uwzględniać usytuowanie obecnie zainstalowanych urządzeń i ograniczyć obszar nie pokryty czujnikami jakości powietrza. Dlatego też proponujemy między innymi następujące lokalizacje: 1. PS Nr 40 ul. Piłsudskiego 30 2. Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6 3. MOPR ul. Studzienne 2 4. Miejski Urząd Pracy, ul. Szymanowskiego 6 5. Cmentarz Komunalny, ul. Cmentarna 5 6. Punkt Interwencyjno- Konsultacyjny, ul. Olkuska 18 7. PS NR 42 ul. E. Orzeszkowej 26 8. PS Nr 39, ul. Barwinek 3 9. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1 10. MOSIR- budynek przy ul Drogosza 1

OPIS DZIAŁAŃ:

W celu realizacji zadania konieczny jest wybór odpowiednich lokalizacji dla nowych urządzeń (czujników i tablic LED). Powinny być one zainstalowane na elewacjach budynków miejskich instytucji, szkół, przedszkoli, żłobków lub bibliotek. Przy wyborze lokalizacji należy uwzględnić obecne rozmieszczenie czujników jakości powietrza, zagęszczenie zaludnienia czy też walory edukacyjne projektu. Wybór konkretnych lokalizacja powinien nastąpić po konsultacji z wnioskodawcą. Wychodzimy z założenia że sieć czujników smogu powinna być gęsta i obejmować swym zasięgiem jak największy obszar naszego miasta. Proponujemy instalację 10-12 tablic LED. Rozwiązania te powinny oferować tablicę LED, czujnik jakości powietrza (wbudowany w tablicę lub osobny) Projekt powinien uwzględnić także abonament, utrzymanie i gwarancję na urządzenia na okres dwóch lat.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 3 do wniosku

REALIZACJA PROJEKTU

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Emilia Bielecka

NR TELEFONU:
41 3676646

E-MIAL:
emilia.bielecka@um.kielce.pl