IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI31

NAZWA PROJEKTU:
Energetyczny Ogród Doświadczeń – dźwiękowy plac zabaw

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 200 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Energetyczny Ogród Doświadczeń to jeden z najlepszych placów zabaw w mieście, miejsce znane już wielu Kielczanom jako miejsce gdzie można łączyć naukę z zabawą i przyjemnie spędzać czas w gronie rodziny i przyjaciół. To miejsce w którym zlokalizowane są altany, stanowiska grillowe, urządzenia do rekreacji ale też wiele urządzeń do doświadczeń w zakresie mechaniki i optyki. Wielu mieszkańców zawraca uwagę na brak innych urządzeń np. ze świata akustyki i prosi o ciągłą rozbudowę tego obiektu. W odpowiedzi na pojawiające się w przestrzeni publicznej prośby o dodatkowe urządzenia i ciągłą poprawę placu, planuje się realizację zadania. Ogród udostępniany jest bezpłatnie Kielczanom oraz turystom odwiedzającym tą cześć Kielce bezpłatnie przez cały rok.

OPIS DZIAŁAŃ:

Projekt zakłada kolejny etap rozwoju miejsca poprzez instalację dodatkowych stanowisk i urządzeń do nauki, zabawy i eksperymentowania ze zmysłami. Rozbudowa uwzględnia również strefę wspinaczkową dla najmłodszych oraz urozmaicenie tak zwanej małej architektury (ławeczki, solarna stacja ładowania, stanowisko serwisowe dla rowerów, ławki parkowe i kosze do segregacji odpadów), tak aby cały teren był jeszcze bardziej atrakcyjny dla osób spędzających tu wolny czas. Ogród rozbudowany zostanie o dodatkowe stanowiska do eksperymentowania z dźwiękiem tj. ksylofony, kamienne cymbały, gongi, rury głosowe, rury szumiące, ścieżkę sensoryczną i ściankę wspinaczkową dla maluchów. Zainstalowane zostaną dodatkowe tablice informacyjne opisujące zjawiska występujące na poszczególnych stacjach eksperymentowania. Projektów również zakłada wzbogacenie małej architektury miejsca poprzez zakup i montaż dodatkowych ławek parkowych, solarnej stacji ładowania telefonów, stacji naprawy rowerów. Podniesione zostanie bezpieczeństwo miejsca poprzez instalację kamery monitoringu (z czujnikiem podczerwieni).


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku

REALIZACJA PROJEKTU

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:

NR TELEFONU:

E-MIAL: