IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI01

NAZWA PROJEKTU:
Lodówki Pełne Dobra

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 30 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

LODÓWKI PEŁNE DOBRA to projekt z gatunku zero waste. Zdarza się w każdym gospodarstwie domowym, że zostają nam świeże i pełnowartościowe posiłki, pieczywo, które mają krótki okres trwałości i które często po prostu wyrzucamy do śmietnika. Projekt ten to propozycja podzielenia się takimi posiłkiem z osobami, które potrzebują jedzenia, a nie są w stanie, z różnych powodów, mieć go tyle, ile potrzebują. Szczególnie przydatne byłyby dla osób w kryzysie bezdomności, ale nie tylko. Chodzi o odpowiednie usytuowanie przygotowanych lodówek - 3 sztuki (obudowana, blisko miejsca, gdzie można łatwo dojść czy dojechać, monitoring, aby lodówka nie mogła być zniszczona), aby nadmiar jedzenia, odpowiednio opisany i zapakowany, mógł być w taki sposób przekazany osobom potrzebującym. Mieszkańcy Kielc nie będą wyrzucać jedzenia do śmietnika, zamiast tego podzielą się nim z osobami np. w kryzysie bezdomności. Jest to projekt, który łączy ludzi, projekt solidarnościowy, a dodatkowo utrzymany w duchu szeroko pojętej ekologii i idei zero waste.

OPIS DZIAŁAŃ:

Zakupienie i wykonanie odpowiedniej zabudowy lodówki. Oznakowanie jej na ścianach, aby była dobrze widoczna. Konieczne jest również w dalszej kolejności utrzymanie porządku w lodówce, kontrolowanie, czy nie zalegają w niej przeterminowane produktu, ew. utrzymanie jej w czystości. Te czynności można powierzyć służbom miejskim i dokonywać ww. działań raz w tygodniu.

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 29 976 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

Projekt został zakończony. Zainstalowano dwie lodówki przy budynkach MOPR - ul. Miodowa 7, ul. Kościuszki 25. W ramach zadania wykonano: zakupiono lodówki, wykonano obudowy stalowe wraz z oklejeniem, podłączono zasilanie oraz monitoring, zamontowano kratę zabezpieczająca schody przy lodówce na il. Miodowej. Łączny koszt realizacji zadania wynosi 29 976,22 zł.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Paweł Regucki

NR TELEFONU:
41 331 25 24

E-MIAL:
p.regucki@mopr.kielce.pl