IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI38

NAZWA PROJEKTU:
100 nowych ławek dla śródmieścia w lokalizacjach wybranych z udziałem mieszkańców

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 200 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Słynny duński urbanista Jan Gehl: "Dobrze funkcjonujące obszary miasta oferują wiele okazji do siedzenia". Dobrze zorganizowane śródmieście to nie tylko obszar „załatwiania spraw”, ale też miejsce atrakcyjne do, po prostu, przebywania w nim – spędzania czasu na spacerach, spotkaniach, obszar z priorytetem wygody dla pieszych (piesi są podstawowym generatorem „życia” centrów miast), w tym osób potrzebujących miejsc odpoczynku (starszych, o ograniczonej sprawności). Jednym ze środków do osiągnięcia takiego celu jest właściwe nasycenie przestrzeni miejscami do siedzenia. W śródmieściu Kielc jest wiele obszarów, w których miejsc do siedzenia dotkliwie brakuje. Projekt ma na celu uzupełnienie przestrzeni śródmieścia o dodatkowe ławki – o charakterze parkowym, z oparciami i podłokietnikami, nie przytwierdzane do podłoża. Wybór miejsc posadowienia nowych ławek zostanie poprzedzony zorganizowaną przez miasto akcją medialną zapraszającą kielczan do wskazywania proponowanych lokalizacji. Wybór modeli ławek winien być dokonany wspólnie ze specjalistami od przestrzeni miejskich i zaakceptowany przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

OPIS DZIAŁAŃ:

Działania: 1. Akcja medialna „gdzie w śródmieściu brakuje ławek?” 2. Wybór miejsc posadowienia ławek przez komisję powołaną przez Prezydenta – z priorytetem dla wskazań mieszkańców. 3. Wybór wzoru/wzorów ławek z udziałem specjalistów. 4. Zakup ławek i ich umieszczenie w przestrzeni publicznej.

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
w toku

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 167 603 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

Do końca 2023 roku zostało zamontowanych 86 sztuk ławek. Zostało do zamontowania 14 ławek. Przewidywany termin zakończenia realizacji planowany jest na 30 czerwca 2024 roku.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Piotr Pasternak

NR TELEFONU:
413676730

E-MIAL:
piotr.pasternak@um.kielce.pl