IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : N31

NAZWA PROJEKTU:
Kastracja kotów - zapobiegamy kociej bezdomności w Kielcach

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
NIEINWESTYCYJNY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 10 400.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt ma na celu zapobieganie bezdomności kotów poprzez kastrację. Koty pozbawione domu bytują na terenie naszego miasta np. na ogródkach działkowych, przy ruchliwych ulicach i w innych miejscach, gdzie są stale narażone na utratę zdrowia i życia. Skala tego zjawiska rośnie z roku na rok. Przepełnione schronisko i bezradność mieszkańców miasta, którym los bezdomnych kotów nie jest obojętny to podstawowe powody, dla których powstał ten projekt. Kocia bezdomność zabija. Powiększające się z każdą wiosną i jesienią kocie stada, to siedliska chorób zakaźnych, które oznaczają cierpienie i ból, w szczególności dla rodzących się kociąt. Jedna kotka może dwa lub trzy razy w roku urodzić 6 i więcej kociąt, które będą napędzać problem kociej bezdomności. To błędne koło, a na tej sytuacji cierpią zwierzęta. Jedyną skuteczną metodą zapobiegania cierpieniom bezdomnych kotów jest ograniczanie liczebności ich populacji poprzez zabiegi kastracji. Jest to metoda skuteczna, ale i humanitarna. Ograniczenie rozrodu to mniejsza ilość zwierząt w schronisku, zwierzęcej niedoli na naszych ulicach i większe szanse na adopcję. Mieszkańcy Kielc, często społecznie pełniący rolę opiekunów bezdomnych kotów (m.in. dokarmiający je), doskonale rozumieją potrzebę powszechnego stosowania kastracji kotów, które są pozbawione domów (rodzą się w środowisku miejskim lub zostają wyrzucone na przysłowiową ulicę). Niejednokrotnie jednak nie mają możliwości i warunków, aby zapewnić swoim bezdomnym podopiecznym zabiegów kastracji, a następnie przetrzymać zwierzę po operacji. Dlatego projekt obejmuje zarówno kastrację kotek i kocurów w wybranych przychodniach weterynaryjnych, jak również opiekę weterynaryjną w lecznicy po zabiegu i przechowanie do momentu, kiedy możliwe będzie wypuszczenie zwierzęcia w miejsce bytowania. Koty bezdomne dostarczane będą do lecznic przez społecznych opiekunów (mieszkańców Kielc, pomagających bezdomnym kotom). Koty po zabiegu zostaną zachipowane z rejestracją w ogólnopolskiej bazie danych. Gmina Kielce realizuje program zapobiegania bezdomności m. in. przeznaczając środki na sterylizację i kastrację kotów bezdomnych. Środki te jednak zawsze są niewystarczające w stosunku do potrzeb. Ze względów formalnych i finansowych działania te funkcjonują tylko przez część roku i mają ograniczony liczbą talonów na kastrację zasięg. Natomiast sezon rozrodczy kotów może się zacząć już w lutym, a ostanie mioty rodzą się nawet w październiku. Zasadnym jest więc uzupełnienie programu oferowanego przez Urząd Miasta Kielce, aby poszerzyć czas dostępności zabiegów oraz wesprzeć społecznych opiekunów kotów w ich zabiegach o poprawę losu kotów bezdomnych. Możliwość przechowania zwierzęcia po zabiegu będzie dla takich osób zachętą i motywacją. Kastracja kota bezdomnego może być pierwszym krokiem do jego adopcji (jest też z całą pewnością jej podstawowym warunkiem). Życie w bliskości z kotami ma niewątpliwy walor edukacyjny dla młodych kielczan. A podjęte działania przyczynią się do ograniczenia ilości bezdomnych zwierząt w mieście Kielce, a także będą miały wymierny efekt w postaci oszczędności (związany z dokarmianiem, leczeniem i utrzymywaniem tych zwierząt w schronisku).

OPIS DZIAŁAŃ:

Zadanie składa się z elementów: - zabiegi kastracji kotek bezdomnych - 20 sztuk; element zakłada przeprowadzenie m.in. zabiegu kastracji kotek bezdomnych wraz z min. 5 - dniowym pobytem pooperacyjnym (z możliwością przedłużenia pobytu ze względów medycznych) w lecznicy, która przeprowadzała zabieg, z podaniem antybiotyków o długotrwałym działaniu, użyciem szwów rozpuszczalnych, oceną stanu zdrowia kota przed zabiegiem i po nim. Elektroniczne oznakowanie, z rejestracja w Międzynarodowej Bazie Safe – Animal. Lecznice muszą posiadać odpowiednie zaplecze - klatki kenelowe - do przetrzymywania kotów po zabiegu. - zabiegi kastracji kocurów bezdomnych - 10 sztuk; element zakłada przeprowadzenie m.in. zabiegu kastracji kocurów bezdomnych wraz z min. 2 - dniowym pobytem pooperacyjnym (z możliwością przedłużenia pobytu ze względów medycznych) w lecznicy, która przeprowadzała zabieg, z podaniem antybiotyków o długotrwałym działaniu, użyciem szwów rozpuszczalnych, oceną stanu zdrowia kota przed zabiegiem i po nim. Elektroniczne oznakowanie, z rejestracja w Międzynarodowej Bazie Safe – Animal. Lecznice muszą posiadać odpowiednie zaplecze - klatki kenelowe - do przetrzymywania kotów po zabiegu.

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 10 400 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

Wykonano zabiegi kastracji

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Alicja Kocielińska

NR TELEFONU:
41 36 76 685

E-MIAL:
alicja.kocielinska@um.kielce.pl