IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI04

NAZWA PROJEKTU:
Centrum dziecięcej radości - Dyminy

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 200 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt zakłada realizację przestrzeni do zabaw dla dzieci w każdym wieku w miejscu istniejącego, będącego w złym stanie technicznym, mało atrakcyjnego placu zabaw znajdującego się na terenie przyległym do szkoły przy ul. Łanowej w Kielcach. Tereny przyległe do SP 23 są jedynym ogólnodostępnym miejscem wypoczynku i integracji mieszkańców Dymin i Posłowic. Jednak zagospodarowanie tego terenu nie sprzyja tym funkcjom, plac zabaw jest mało atrakcyjny i w złym stanie (zagrażającym bezpieczeństwu), nie ma żadnych ławek ani roślinności zapewniającej cień. Jest to miejsce, które może stać się wizytówką tej części Kielc, atrakcyjne miejsce rodzinnych wypadów. Jest ono również dobrze skomunikowane z centrum miasta, prowadzi do niego trasa rowerowa co stanowi dodatkowy atut i zapewnia dostępność dla wszystkich mieszkańców Kielc. W ramach projektu zakłada się realizację przestrzeni sprzyjającej rozwojowi psychoruchowemu dzieci, opartej głównie na urządzeniach sprawnościowych („tor przeszkód” i „małpi gaj”), do balansowania i swobodnej zabawy, uzupełnionego o elementy znane z tradycyjnych placów zabaw jak huśtawki, bujaki czy zjeżdżalnie. Zagospodarowanie zostanie uzupełnione o elementy małej architektury jak np.: ławki lub ławostoły, nasadzenia roślinności (gatunków dużych drzew jak np. klon, lipa, brzoza, jesion, platan itp.) zapewniające docelowo przyjemny cień w upalne dni oraz wytchnienie dla opiekunów i rodziców. Rozwijająca się zabudowa pochłania coraz większe fragmenty zielonych dotychczas terenów bezlitośnie odbierając je przyrodzie oraz nam – mieszkańcom.

OPIS DZIAŁAŃ:

Wykonanie projektu zakłada: 1. Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej 2. Uporządkowanie terenu i demontaż istniejących urządzeń 3. Zakup i montaż atestowanych urządzeń sprawnościowych i zabawowych dla dzieci w różnym wieku (od 1+) – przykładowe urządzenia w załączniku, 4. Wykonanie bezpiecznej nawierzchni z gumowych mat przerostowych lub powierzchni naturalnych jak piasek lub zrębki drewniane (np. Cushion Fall - ekologiczna nawierzchnia w postaci drobnych, zmiękczonych technologicznie zrębków drewnianych lub inna tego typu), spełniającej normy bezpieczeństwa dla upadku z wysokości do 2,90 m 5. Uzupełnienie zagospodarowania o np.: ławki, kosze oraz nasadzenia drzew


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 3 do wniosku

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 234 131 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

Zadanie zakończone

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Kinga Zychowicz

NR TELEFONU:
41 36 76 561

E-MIAL:
kinga.zychowicz@um.kielce.pl