IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : N12

NAZWA PROJEKTU:
Festyn Sportowo Rodzinny na Stadionie Leśnym

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
NIEINWESTYCYJNY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 30 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Festyn Sportowo Rodzinny na Stadionie Leśnym to projekt polegający na zorganizowaniu dużego kilkugodzinnego wydarzenia sportowo - kulturalnego dla Mieszkańców Kielc. Celem projektu jest integracja rodzin i umacnianie więzi międzypokoleniowych, dzięki stworzeniu okazji do atrakcyjnego, wspólnego spędzania czasu przez rodziców i dzieci. W ramach projektu będą odbywały się zawody sportowe z wielu dyscyplin dla dzieci i dorosłych, animacja dla najmłodszych oraz liczne zróżnicowane pokazy przeprowadzone przez partnerów. Łącznie kilkadziesiąt różnych atrakcji. Chcemy aby Festyn był przedsięwzięciem masowym, popularnym i na stałe zagościł w życzliwej pamięci wszystkich Kielczan, w szczególności rodzin z dziećmi, do których projekt jest przede wszystkim skierowany. Chcemy jednocześnie przypomnieć rolę Kielc jako Miasta Sportu i Miasta Legionów, do czego idealnie nadaje się Stadion Leśny z uwagi na obecną funkcję i swoją historię. Uważamy, że forma festynu idealnie nadaje się do prezentacji takich historyczno-kulturowych treści.

OPIS DZIAŁAŃ:

W ramach kilkugodzinnego festynu powinny zostać przeprowadzone następujące działania: 1) organizacja różnych aktywności fizycznych dla dzieci i dorosłych, np. turniej piłki nożnej, siatkówki, zumba, zawody strzeleckie z broni na plastikowe kulki, wyścig rowerowy z torem przeszkód, 2) organizacja animacji dla najmłodszych, 3) zapewnienie dmuchańca, 4) zorganizowanie grilla i poczęstunku dla uczestników, 5) zapewnienie nagród dla uczestników, 6) organizacja konkursów z nagrodami o różnej tematyce, 7) zapewnienie stoisk i pokazów dot. np: konsultacji medycznych, spotkań z dietetykiem, znakowania rowerów, pokazów ratownictwa medycznego, prezentacji broni i strojów historycznych, prezentacji nauki jazdy konnej, pokazów karate, pokazów szermierki dawnej, 8) zapewnienie stoiska klubów sportowych oraz fitness z Kielc oraz obecności kieleckich sportowców, 9) zaproszenie reprezentacji Wojsk Obrony Terytorialnej. Przy informowaniu o projekcie będzie podawana pełna informacja o jego realizacji ze środków KBO. Wykonawca powinien zadbać o zaproszenie do udziału naszych Gości z Ukrainy.

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 30 000 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

Zadanie zrealizowane przez organizację pozarządową - Świętokrzyskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych im. Stanisława Staszica

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Anna Januchta

NR TELEFONU:
41 36 76 620

E-MIAL:
anna.januchta@um.kielce.pl