IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : Z03

NAZWA PROJEKTU:
Zielone płuca Kielc

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 200 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Tworzenie obszarów zielonych na kieleckich osiedlach. Projekt zakłada wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na kieleckich osiedlach (na działkach stanowiących własność gminy).

OPIS DZIAŁAŃ:

Wytypowanie i uzgodnienie lokalizacji, opracowanie niezbędnej dokumentacji, realizacja nasadzeń drzew i krzewów.

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
w toku

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 12 650 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

Opracowano dokumentację projektową. 10.07.2023 zlecono realizację zadania RPZ i UK. W sierpniu 2023 rozpoczęto roboty ziemne.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Agnieszka Michalska

NR TELEFONU:
413676732

E-MIAL:
agnieszka.michalska@um.kielce.pl