IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI11

NAZWA PROJEKTU:
Rowerem pod prąd!

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 200 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt polega na zwiększeniu dostępności i atrakcyjności poruszania się rowerem po Kielcach, zwłaszcza w ścisłym śródmieściu. Kontraruch rowerowy zwiększa również bezpieczeństwo poruszających się rowerzystów, którzy zamiast poruszać się ruchliwymi ulicami mogą wybrać alternatywę z kontraruchem rowerowym.

OPIS DZIAŁAŃ:

Wprowadzenie kontraruchu rowerowego na ulicach: Hipoteczna, Ewangelicka, Mała, Duża, Leśna, Lecha Kaczyńskiego, Bodzentyńska, Wspólna, Zdrojowa, Kopernika (od Winnickiej do Kościuszki), Astronautów, Legnicka, Daleka, Pomorska, Mazurska, Konarskiego, Spółdzielcza, Chopina.

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
w toku

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 70 848 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

W dniu 11.12.2023 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania. Termin realizacji zadania 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. 11.07.2024 r.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Rafał Śmist

NR TELEFONU:
41 36 76 347

E-MIAL:
rafal.smist@um.kielce.pl