IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : Z06

NAZWA PROJEKTU:
Zastał Kielce betonowe, a zostawił zadrzewione!

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 300 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt przewiduje nasadzenie drzew na ulicach Kielc. Zieleń przyuliczna jest kluczowa dla jakości życia mieszkańców, gdyż to właśnie z nią mieszkańcy mają możliwość obcować na co dzieć, w drodze do pracy czy szkoły.

OPIS DZIAŁAŃ:

Nasadzenie 200 wysokich drzew przy ulicach Kielc: ul. Radiowa, ul. Jaworskiego, ul. Orkana, ul. Warszawska od Orkana do granicy miasta. W przypadku lokalizacji drzew nad lub obok instalacji podziemnych projekt przewiduje zastosowanie rozwiązań umożliwiających bezpieczny rozwój korzeni.

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
w toku

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

Przewidywany termin realizacji zadania - IV kwartał 2024 r.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Izabela Nowak

NR TELEFONU:
41 3402823

E-MIAL:
izabela.nowak@mzd.kielce.pl