IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406232284

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 211

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
NIEINWESTYCYJNY

KOSZT ZADANIA: 30 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

W ramach projektu zostaną zorganizowane 3 grupy sportowo taneczne (po 7 dzieci) dla dzieci mieszkających na terenie miasta Kielce. W grupach tych będą prowadzone zajęcia taneczne z elementami cheerleadingu dla dzieci od lat 5 do 13 zamieszkałych w Kielcach. Zajęcia te mają za zadanie rozwinąć u dzieci samodyscyplinę, kulturę osobistą, odwagę, otwartość, odporność na stres, tolerancję, prezentację, współzawodnictwo, współpracę w grupie, higienę osobistą, samoakceptację czy nawet dobroczynność. Dzięki aktywności sportowej (poprzez zabawę), zajęcia pozytywnie wpłyną również na walkę z nadwagą u dzieci, a więc pozwolą zdrowo spędzić wolny czas. Dziewczynki, które częstą występują przed publicznością są bardziej pewne siebie i mają mniejszy opór przed wystąpieniami publicznymi. Drużyna cheerleaderek to nierzadko także grupa bardzo dobrych przyjaciółek, które poznały się właśnie w zespole. Pogłębienie relacji wewnątrz lokalnych z uwzględnieniem potrzeb i możliwości mieszkańców Kielc i okolic. Zajęcia taneczne przyniosą dzieciom wiele pożytku i przełożą się na ich działanie w innych sferach życia.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 3 do wniosku

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany pozytywnie