IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : DI14

NAZWA PROJEKTU:
Boisko wielofunkcyjne na Wspólnej

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 2 700 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę i siatkówkę, bieżni i skoczni w dal o nawierzchni poliuretanowej w miejscu istniejącego boiska asfaltowego, ponadto wykonanie piłkochwytów, oświetlenia, monitoringu, chodników i ławeczek. Cel głównym jest: - Podniesienie jakości i bezpieczeństwa realizacji zadań szkoły, wynikających z nauczania wychowania fizycznego oraz popularyzacji aktywnego stylu życia. - Poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży poza salą gimnastyczną poprzez stworzenie warunków do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Udostępnienie boiska innym mieszkańcom miasta, aby tam spędzali czas wolny. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do: - Zagospodarowania czasu wolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, - Wspomagania aktywności sportowej oraz integracji dzieci i młodzieży, a przez to przeciwdziałania zjawiskom agresji oraz uzależnień. Z boiska będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Kielc, zwłaszcza Śródmieścia, gdzie nie ma w pobliżu takiego obiektu.

OPIS DZIAŁAŃ:

Budowa boiska o wymiarach 15x30 metrów (pow. 450 m2) na terenie starego boiska o nawierzchni twardej. Nawierzchnia boiska zostanie wykonana z poliuretanu, co zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa i ochrony użytkowników przed kontuzją. Na boisku zostaną namalowane linie wyznaczające pole do gry w siatkówkę i tenis ziemny. Kosze zostaną zamontowane po bokach boiska na obu połowach i z uwagi na wymiary nie przewiduje się malowania linii do tej dyscypliny sportu. Wyposażenie: wielofunkcyjne słupki z siatką, umożliwiające dostosowanie wysokości zawieszenia do gry zarówno w siatkówkę jak i tenis ziemny kosze do koszykówki (4 szt.) zamontowane po bokach boiska ławki (2szt) kosz na śmieci (1szt) piłko-chwyt (2szt). Wykonanie bieżni i skoczni.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:

NR TELEFONU:

E-MIAL: