IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : Z09

NAZWA PROJEKTU:
Zielony Stok i Świętokrzyskie - zielona rewitalizacja osiedli

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 335 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Wychodzimy z pomysłem zielonej rewitalizacji północnych osiedli Kielc - Os. Na Stoku oraz Os. Świętokrzyskiego. Tą część Kielc należy traktować jako jedność, dlatego też chcemy kompleksowo podejść do tego tematu . Wszyscy doskonale wiemy jak istotna dla zdrowia jest zieleń. Obecność roślinności zbawiennie wpływa na nasze samopoczucie, niweluje problem smogu, redukuje hałas i pozwala dbać o naszą planetę. Zieleni nigdy za wiele, dlatego też niezwykle istotną kwestią jest tworzenie nowych ogrodów, nasadzenia drzew, krzewów czy kwiatów. W ramach tego projektu proponujemy przeprowadzenie nasadzeń nowych drzew, krzewów, utworzenie rabat kwiatowych czy też łąk kwietnych. Nasadzenia te swoim zasięgiem powinny objąć miejskie tereny położone na obszarze Os. Na Stoku oraz Os. Świętokrzyskiego, w szczególności pasy zieleni położone wzdłuż dróg miejskich - ul. Nowaka Jeziorańskiego, ul. Orląt Lwowskich, ul. Piłsudskiego oraz ul. Daszyńskiego, a także w okolicy ulic osiedlowych położonych na działkach miejskich. W miarę możliwości nowe rośliny powinny pojawiać się także w innych miejscach, takich jak przedszkola samorządowe, żłobki czy też inne należące do miasta obiekty. Wybór roślinności powinien uwzględniać lokalizację i możliwości danego miejsca. Proponujemy nasadzenie minimum 100 drzew, 100 dużych krzewów, utworzenie łąk kwietnych na powierzchni 200 metrów kwadratowych. Dodatkowo około 20% kosztów projektu powinny stanowić elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe) oraz karmniki i budki lęgowe dla ptaków (m.in. jeżyki i inne ptaki żyjące na naszym terenie) i hotele dla owadów. Wybór konkretnych lokalizacji oraz dobór odpowiedniego typu roślinności powinien być dokonany przez urzędników miejskich po konsultacjach z wnioskodawcą. Zaproponowany projekt jest w pełni ogólnodostępny, nie przewidywane są jakiekolwiek ograniczenia w dostępie do nowej roślinności.

OPIS DZIAŁAŃ:

W ramach projektu należy uwzględnić: - wyznaczenie odpowiednich miejsc na terenie osiedla Świętokrzyskiego i osiedla Na Stoku w których możliwe są dodatkowe nasadzenia drzew, krzewów i innych form roślinności. W szczególności należy zwrócić uwagi na pasy zieleni przy ulicach, tereny szkół, przedszkoli i żłobków. - Zakup i posadzenie ok. 100 drzew średniej wielkości (obwód pnia 14-16cm) - Nasadzenia ok. 100 dużych krzewów soliterowych (kolorowych, ozdobnych) - Nasadzenia pozostałych typów roślin (rabaty kwiatowe, łąki kwietne, niewielkie krzewy) - według aranżacji i dostępnego terenu - Zakup i montaż minimum 10 ławek z oparciami oraz ok. 10 koszy betonowych na śmieci - Zakup minimum 20 karmników i budek lęgowych wraz z montażem - Zakup i zamontowanie hoteli dla owadów (orientacyjnie przyjęto 10 szt.) - Zakup i montaż 5 stojaków rowerowych


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:

NR TELEFONU:

E-MIAL: