IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI19

NAZWA PROJEKTU:
Budowa zatoki parkingowej dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Piłsudskiego na granicy os. Na Stoku z os. Świętokrzyskim

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 200 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Mieszkańcy zgłaszają rokrocznie do zadań Budżetu Obywatelskiego wniosek dotyczący budowy zatok w tym rejonie. Zadanie nie zostało zakwalifikowane w poprzednich latach z uwagi na niewystarczającą ilość głosów poparcia dla wniosku.

OPIS DZIAŁAŃ:

Projektowanie i realizacja zadania po jego zakwalifikowaniu ( zabraniu odpowiedniej ilości głosów poparcia) możliwa będzie w ciągu jednego roku kalendarzowego.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:

NR TELEFONU:

E-MIAL: