IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : Z07

NAZWA PROJEKTU:
Włoski ogród renesansowy przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 250 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Ogród w stylu włoskim to projekt mający na celu zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Kielcach przez nasadzenia roślinne, umiejscowienie małej architektury oraz utworzenie ścieżek ogrodowych. Na terenie ogrodu w stylu włoskim znajdować się będą : ławki, koszena śmieci, rzeźba ogrodowa, fontanna, partery haftowe, kolekcja roślin. Całość projektu będzie objęta oświetleniem i monitoringiem. Miejsce będzie pełnić funkcje spotkań rodzinnych, rówieśniczych mieszkańców Kielc oraz funkcję rekreacyjną, edukacyjną, ze względu na kierunki które promuje Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 (Technik Architektury Krajobrazu, Technik Geodeta). Placówka sąsiaduje z ciągle rozwijającą się infrastrukturą mieszkaniową - osiedle Legionów, budowa nowych bloków na ul. Zgoda. Włoski ogród będzie stanowił dopełnienie wizerunkowe zrealizowanego Małego Ogrodu Botanicznego. Dzięki temu projektowi mieszkańcy Kielc i młodzież naszej szkoły zyskają atrakcyjny obszar rekreacyjno - wypoczynkowy oraz miejsce poznawania gatunków roślin (kolekcja roślin).

OPIS DZIAŁAŃ:

Opracowanie projektu zagospodarowania. Przygotowanie terenu pod ścieżki ogrodowe oraz przygotowanie terenu pod nasadzenia roślinne (oczyszczenie terenu z chwastów trwałych, gruzu, zanieczyszczeń). Wytyczenie ścieżek. Wykonanie nasadzeń (obramowanie i wypełnienie kwater roślinami/ utworzenie parteru haftowego) nasadzenia pnączy. Montaż elementów małej architektury. Wykonanie monitoringu, doprowadzenie oświetlenia. Teren objęty opracowaniem 20 m szerokości na 50 m długości. Ogród podzielony na 4 kwatery Kwatery obrzeżone strzyżonym cisem (Taxus baccata) w środku kwater kompozycje z roślin jednorocznych lub wysypane żwirem ozdobnym/ lub posadzone formy strzyżone grabów). Osie główne wysypane kruszywem. Na przecięciu osi głównych okrągłe miejsce na kwietnik. Na osiach głównych ławki i kosze na śmieci. Obok założenia nawierzchnia pieszo jezdna wykonana z kostki betonowej kolorowej (funkcja dojazdowa - komunikacyjna zarówno dla sprzętu drobnego jak i większych pojazdów). Długość drogi dojazdowej 70 m X 3 - 3,5 m obrzeżone po obu stronach krawężnikiem drogowym. Po stronie prawej założenia ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych na których zostanie poprowadzona kolekcja pnączy. Długość ogrodzenia 60 m, lub forma trejażu. Po stronie lewej wzdłuż planowanej drogi dojazdowej istniejąca zieleń - która wymaga uzupełnienia. Inwestycja będzie stanowiła zieloną wyspę w samym centrum miasta.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:

NR TELEFONU:

E-MIAL: