IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : DI24

NAZWA PROJEKTU:
Zagospodarowanie terenu wokół VI LO im. J. Słowackiego

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 350 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Wykonanie zagospodarowania terenu: wykonanie miejsca do zajęć i do spędzania wolnego czasu dla młodzieży. Zrealizowane zadanie wpłynie na możliwość zorganizowania zajęć rozwijających uzdolnienia oraz integrację uczniów, umożliwi spędzanie czasu na przerwach na wolnym powietrzu.

OPIS DZIAŁAŃ:

Wykonanie zadania według opracowanego projektu.

REALIZACJA PROJEKTU

STATUS REALIZACJI PROJEKTU:
zakończony

DOTYCHCZAS PONIESIONE NAKŁADY: 428 180 zł

OPIS REALIZACJI PROJEKTU:

Zadanie zrealizowane.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Małgorzata Kruk

NR TELEFONU:
41 36 76 601

E-MIAL:
malgorzata.kruk2@um.kielce.pl