IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : MI21

NAZWA PROJEKTU:
Scyzoryk - Rzeźba Scyzoryka w centrum miasta

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 200 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

W ramach działania wnioskodawca chce doprowadzić do powstania rzeźby Scyzoryka w centrum miasta - na placu między ulicami Leśną i Piotrkowską, pomiędzy budynkami parkingu "Centrum" i ZUS.

OPIS DZIAŁAŃ:

Należy ogłosić konkurs na sam projekt rzeźby (biorąc pod uwagę nie tylko walory artystyczne, ale też - co niezwykle istotne, atrakcyjność komercyjną, przyciągającą turystów do zdjęć - tak by ten rzeźba stała się kieleckim odpowiednikiem krakowskiego Smoka Wawelskiego czy warszawskiej Syrenki), przygotować projekt, wyłonić wykonawcę i przeprowadzić sam proces budowlany (w Polsce istnieją dziesiątki wykonawców tego typu inwestycji, co powinno w momencie przetargu wywrzeć pozytywny wpływ na koszty budowy - dzięki dużej konkurencji). Słuchając jak dużą popularnością cieszy się idea rzeźby Scyzoryka wśród mieszkańców, wydaje się, że już sam proces wyboru jej koncepcji i wyglądu będzie sam w sobie dużą kampanią promocyjną miasta.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:

NR TELEFONU:

E-MIAL: