IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

IDENTYFIKATOR ZADANIA - GŁOSOWANIE : Z10

NAZWA PROJEKTU:
Park wiosenny

LOKALIZACJA :

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

KOSZT ZADANIA PO WERYFIKACJI: 1 000 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Proponujemy powstanie całorocznego parku, który najbardziej okazale będzie wyglądać właśnie wiosną. Aby osiągnąć taki efekt na obszarze w północnych rejonach ulicy Warszawskiej należy stworzyć 2-3 główne alejki parkowe oraz nasadzić drzewa ozdobne. Mogą to być: śliwy, wiśnie, magnolie, głogi, derenie itp. Dotyczy to również kwiatów, które kwitną już od wczesnej wiosny jak przebiśniegi czy krokusy. Z kolei same alejki powinny zostać wykonane z materiałów przypuszczalnych (najlepiej żwir) z metalowymi obrzeżami. Idea jest taka, aby było kwieciście i pachnąco już od pierwszych chłodnych dni wiosny oraz aby park przyciągał wszystkich Kielczan i Kielczanki. Nasza zielona enklawa nie powinna być drugim ogrodem botanicznym, dlatego znajdzie się tam miejsce tylko dla kilku gatunków. Zakładamy, że nasadzone zostaną większe drzewa, tak aby park mógł cieszyć oczy w nadchodzących sezonach. Jako miejsce wskazaliśmy tereny po byłych ogródkach działkowych. Plany zagospodarowania przewidują tam zieleń uporządkowaną oraz osiedle mieszkaniowe tuż obok. Najbliżej obecnie jest tam dla mieszkańców osiedli Na Stoku i Dąbrowa. Jednak liczymy, że wszyscy mieszkańcy Kielc będą odwiedzać tak atrakcyjny teren.

OPIS DZIAŁAŃ:

1. Opracowanie koncepcji zagospodarowania, wykonanie dokumentacji projektowej. 2. Roboty przygotowawcze i prace porządkowe. 3. Budowa alejek, montaż elementów małej architektury. 3. Wykonanie nasadzeń.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:

NR TELEFONU:

E-MIAL: