IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 1

Dąbrowa + Malików (PS 18) + Białogon - 3 siłownie pod chmurką w otoczeniu zieleni na kieleckich peryferiach

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA: 200 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt zakłada utworzenie siłowni zewnętrznych na trzech kieleckich peryferiach: Dąbrowa, Malików i Białogon. Każda lokalizacja będzie składała się z zestawu urządzeń do ćwiczeń (min. 6 urządzeń do ćwiczeń siłowych na macie przerostowej ze żwirem), min. 2 ławek z podłokietnikami, 1 kosza na śmieci segregowane, min. 10 drzew, tj. śliw wiśniowych Pissardii, 1 stojaka rowerowego z zamocowaną miską na wodę dla zwierząt oraz 1 tablicy, tj. regulaminu korzystania z siłowni. Instrukcja użytkowania danego urządzenia do ćwiczeń powinna znajdować się na każdym z nich. Szczegółowa lokalizacja siłowni oraz wybór zestawu urządzeń zostanie skonsultowany z wnioskodawcą na etapie realizacji. Celem projektu jest poprawa aktywności i polepszenie stanu zdrowia fizycznego (rehabilitacja) i psychicznego (redukcja stresu) mieszkańców Kielce, a w szczególności Dąbrowy, Malikowa i Białogonu. Projekt wpisuje się w program „Peryferia” – podniesienie standardów zamieszkiwania na kieleckich peryferiach. Z siłowni będą mogły korzystać zarówno rodziny z dziećmi, osoby samotnie wychowujące dzieci, single i singielki, młodzież, jak i seniorzy. Peryferia trzymają się razem, bo wspólnie jest szansa na wygraną!

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany pozytywnie