IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 4

Jak zostać sławnym aktorem i zdobyć Oscara – warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
NIEINWESTYCYJNY

KOSZT ZADANIA: 30 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Na warsztatach teatralnych podstawą działania będzie przede wszystkim dobra zabawa, bo to właśnie ona otworzy uczestników na spontaniczne działania i zachęci do poszukiwania własnych autentyczności i nowych form ekspresji. We wspólnej pracy warsztatowej uczestnicy wykorzystają całą gamę narzędzi – będą tworzyć z improwizacją oraz skupią się na pracy z partnerem scenicznym. Wspólnie stawią czoło tremie oraz popracują z własnymi emocjami, ucząc się wykorzystywać je na własną korzyść. Praca z etiudami nauczy ich opowiadania historii grą aktorską, zaś ćwiczenia teatralne otworzą na świat i dadzą nową perspektywę. Warsztaty teatralne adresowane są do osób, które: • chcą pracować nad sobą, • chcą działać z innymi twórczymi ludźmi, • chcą uruchomić swój głos i ciało, • chcą nauczyć się używać swych emocji, • chcą przełamać swoją wstydliwość, • lubią teatr i pragną rozwijać swoje zamiłowanie, • chcą nauczyć się interpretacji tekstu, • myślą o przyszłości aktorskiej. Projekt ma na celu wzbogacenie oferty kulturalnej miasta dla dzieci i młodzieży zamieszkującej w północnych dzielnicach. Ze względu na brak miejskich domów kultury w tej części miasta dzieci i młodzież mają utrudniony dostęp do tego typu atrakcji. Ponadto należy też podkreślić walor społeczny projektu w postaci odbudowy interpersonalnych więzi zaburzonych obowiązującymi ograniczeniami w kontaktach międzyludzkich z powody pandemii COVID-19.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany pozytywnie