IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 9

Czas na kultowy Park Psie Górki - zagospodarowanie, oświetlenie i muzyczny (sensoryczny) plac zabaw dla dzieci

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA: 975 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Nadajmy Psim Górkom blasku i należnego im parkowego uroku. Projekt zakłada urządzenie miejskiego parku w części, gdzie znajdują się odsłonięcia skalne Góry Słonecznej. W ramach zadania przewiduje się budowę monitorowanego muzycznego placu zabaw dla dzieci, działającego na ich zmysły (sensoryczny), wykonanie ok. 620 mb alejek spacerowych z nawierzchni przepuszczalnej o szer. min. 1,2 m (ok. 744 m kw.) wraz z montażem 2 słupków uniemożliwiających wjazd pojazdom 4-kołowym od strony ul. Zakopiańskiej, wykonanie oświetlenia parku dzięki rozstawieniu 23 lamp LED, co niewątpliwie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, ustawienie 17 ławek parkowych z podłokietnikami i 11 koszy na śmieci do segregacji. Ponadto przy wejściach do parku od ul. Zakopiańskiej umieszczone zostaną 2 pergole wraz z wsadzonymi obok roślinami pnącymi, tworzące bajkowe bramy parkowe, z estetycznie wykonanymi na ich zwieńczeniu tabliczkami „Park Psie Górki. Zakłada się także utworzenie małego placu z nawierzchni przepuszczalnej (ok. 30 m kw.), przy którym poza ławkami i koszami na śmieci do segregacji będą również 3 leżanki, a także 1 tablica informacyjna opisującą odsłonięcia skał dewońskich z pozostałościami odkrywkowych wyrobisk po wydobywaniu wapieni na Górze Słonecznej, przygotowana we współpracy z właściwą jednostką merytoryczną UM Kielce. Plac będzie objęty monitoringiem (przenośna kamera HD zamocowana na latarni), a po środku będzie znajdowała się altanka parkowa w stylu japońskim o bardzo nowoczesnym dizajnie, obsadzona dookoła placu 6 drzewami śliwy wiśniowej kwitnącej na różowo, stwarzając tym samym klimat japońskiego ogrodu w kraju kwitnącej wiśni (wszystkie elementy mszą do siebie pasować, tworząc jedną nowoczesną całość – patrz na zdjęcie w załączeniu na dole strony). Wokół każdej altany zostanie posadzona piękna rabata kwiatowa, która rozkwitnie na wiosnę ciesząc oczy i nosy mieszkańców oraz delikatne zielone pnącza. Natomiast same wyniesienia skalne zostaną podświetlone (iluminacja), co podkreśli w nocy ich piękno oraz sprawi, że będą dostępne i podziwiane nie tylko za dnia, ale także po zmroku, a to na pewno przyciągnie w to miejsce zakochanych i amatorów nocnych spacerów. Plac zabaw dla dzieci w różnym wieku z ogrodowymi instrumentami muzycznymi będzie się składał z kilku urządzeń, takich jak: - mały domek ze zjeżdżalnią dla młodszych dzieci, - duży domek ze zjeżdżalnią dla starszych dzieci, - podwójna huśtawka dla młodszych dzieci, - podwójna huśtawka dla starszych dzieci, - urządzenie z linami sprawnościowe, - 10 różnych skoczków na sprężynach, - otwierana piaskownica, - cały plac zabaw będzie wykonany z bezpiecznej gumowej nawierzchni. Strefa muzyczna wkomponowana zostanie w plac zabaw. Składać się będzie z następujących instrumentów grających: - Rainbow Sambas, - Babel Drum Big, - Papilio Bells, - Tembos, - Akadinda, - Cajon X 5, - Cavantina, - Capella, (szczegółowy opis instrumentów w załącznikach) Kolejnym elementem projektu, który również połączony będzie z placem zabaw, są trampoliny ziemne: - 2 szt. trampoliny okrągłe, - 2 szt. trampoliny kwadratowe (2mx2m), Teren placu zostanie niskie ogrodzony niskim płotem z 4 furtkami. Miejsce, w które obejmuje projekt jest od zawsze zieleńcem porośniętym drzewami. Muzyczny Plac Zabaw idealnie wpasuje się w krajobraz tej części miasta. Położenie tej atrakcji wśród gęstej zabudowy domków jednorodzinnych i bloków spowoduje powstanie miejsca do integracji sąsiadów. Ciekawe elementy tego placu zabaw, jakimi są urządzenia muzyczne, spowodują że, dzieci i młodzież chętnie będą na nim przebywały, a co za tym idzie, będą spędzały mniej czasu przed urządzeniami elektronicznymi. Celem projektu jest zatem poprawa aktywności i polepszenie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców Kielc, edukacja przez zabawę najmłodszych Kielczan, a także promocja walorów geologicznych miasta.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 3 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 4 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załacznik 5 do wniosku

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany negatywnie

UZASADNIENIE :
Projekt został zweryfikowany negatywnie z uwagi na brak zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w tym aktami prawa miejscowego. Rozwiązania projektowe są niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i zostały negatywnie zaopiniowane przez jednostkę ochrony środowiska z uwagi na zlokalizowanie na terenie obszaru chronionego. Działka 548/6 położona jest w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kielce Śródmieście - Psie Górki", w terenie ZP1 dla którego ustalono przeznaczenie "park miejski". Plan miejscowy wprowadza szereg ograniczeń i nakazów wpływających na brak możliwości realizacji przedmiotowego zadania na tym obszarze, a ponadto wprowadza dla działki nr ew. 548/6 nakaz zachowania 100% powierzchni biologicznie czynnej. Ustalenia szczegółowe planu nie dopuszczają zagospodarowania działki w sposób przewidziany w projekcie w tym. m.in. usytuowania tam obiektów małej architektury, placów zabaw, ogrodzeń, budynków i budowli. Projekt zlokalizowany został na terenie Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Pokrywa się z obszarem chronionym ze względu na walory przyrody nieożywionej i ożywionej. Występują tam chronione gatunki fauny i flory. Projekt pod kątem lokalizacji został negatywnie zaopiniowany przez jednostkę ochrony środowiska.