IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 10

Zielona enklawa

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

KOSZT ZADANIA: 280 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Forma projektu park kieszonkowy. Miejsce służące wypoczynkowi i rekreacji. Wytyczne koncepcyjne: zaprojektowanie alejek parkowych, zielni średniowysokiej i niskiej (rabaty z krzewów, bylin i traw ozdobnych), wprowadzenie nasadzeń soliterowych z drzew, wprowadzenie małej architektury: ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych i itd. Kompozycje roślinne o charakterze dekoracyjnym. Całość zagospodarowania harmonijnie wpisana w sąsiadujące zagospodarowanie terenu to jest Park Doliny Silnicy. Projekt aranżacja zieleni adaptująca istniejącą zieleń.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 - korekta

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany pozytywnie