IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 11

Antysmogowy ,,żywopłot" - Kielce wolne od smogu

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
ZIELONY

KOSZT ZADANIA: 150 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Projekt Antysmogowy ,,żywopłot" - Kielce wolne od smogu zakłada posadzenie ok. 1000 m2 (1000 m2 *150zł/m2 = 150000 zł - kwota z rocznym pielęgnowaniem) specjalnego gatunku żywopłotu - Irgi Błyszczącej, która według badań naukowców z angielskiego Surrey University skutecznie działa jako bariera spowalniająca przepływ powietrza i jednocześnie pochłania zanieczyszczenia z rur wydechowych samochodów, a tym samym korzystnie wpłynie na jakość powietrza, którym oddychają ludzie. W Kielcach takie żywopłoty mogłyby powstać wzdłuż głównych kieleckich ulic, a to przyczyni się do poprawy wizerunku kieleckich pasów drogowych. Podobny projekt powstał w ramach Budżetu Obywatelskiego w Warszawie i spełnia swoje zadania.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany pozytywnie