IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 14

Rampa - Mini Skatepark - Barwinek

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA: 250 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

W ostatnim czasie obserwujemy znaczy wzrost zainteresowania sportami hulajnogowymi wśród młodzieży. Na osiedlu Barwinek brakuje miejsca, w którym już najmłodsi mogliby zacząć przygodę z hulajnogą, deskorolką lub rolkami. Miejsce dopełniłoby kompleksową ofertę przygotowaną dla innych kategorii sportowych, co będzie miało wpływ na jeszcze większe zainteresowanie dzieci i młodzieży aktywnością fizyczną oraz rozwijanie swoich zainteresowań.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany negatywnie

UZASADNIENIE :
Realizacja zgłoszonego projektu we wskazanej lokalizacji nie jest możliwa z uwagi na brak dojazdu do terenu planowanej inwestycji (kolizja z istniejącymi boiskami, drzewami i zagospodarowaniem terenu).