IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 19

Magiczne Kielce - ogród włoski, Pałac Biskupów Krakowskich

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA: 1 500 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Miasto Kielce posiada bardzo ciekawą historię oraz symbole, które często nie są dokładnie znane nawet przez kielczan. Projekt stworzenia iluminacji świetlnych wraz z opisami, które mogą pojawić się zarówno w formie pisanej, jak i dostępne do odsłuchu w bardzo ciekawy sposób może rozwiązać ten problem. Wiąże się z tym również pokrzepienia ducha Kielc w młodych mieszkańcach, którzy często decydują się na przeprowadzenie się do innego miejsca. Taki obiekt jest również atrakcyjny dla turystów, którzy dostaną szansę zakochania się w mieście Kielce.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany negatywnie

UZASADNIENIE :
W podanej lokalizacji, zgodnie zapisami regulaminu KBO (§ 1 ust. 2 pkt. 3) nie jest możliwa realizacja zgłoszonego projektu. Teren nie jest własnością Gminy Kielc ( własność - Województwo Świętokrzyskie, użytkowanie wieczyste Muzeum Narodowe w Kielcach). Charakter zgłoszonego projekt "Magiczne Kielce - ogród włoski, Pałac Biskupów Krakowskich" ściśle wiąże go ze wskazaną lokalizacją. Pomijając formalną przeszkodę związaną z własnością działki, realizacja w kształcie zaproponowanym we wniosku może być problematyczna ze względów konserwatorskich (opisane działania wymagają uzyskania decyzji Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).