IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 20

Magiczne Kielce - Miasto Kielce

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA: 1 500 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Celem projektu jest stworzenie w przestrzeni publicznej naszego miasta w okresie zimy atrakcyjnych, tematycznych instalacji świetlnych, które staną się zupełnie nową atrakcją turystyczną bazującą na DNA i historii miasta (Henryk Sienkiewicz i jego dzieła) i promykiem nadziei dla wszystkich mieszkańców w każdym wieku, jak i naszych przedsiębiorców, dotkniętych mocno skutkami pandemii koronawirusa. Połączmy i odnówmy relacje między nami. Pomóżmy naszym restauratorom, hotelom i sklepom w wychodzeniu z pandemii covid-19. Powróćmy na ulice i zaprośmy turystów do przyjazdu do Kielc. Znowu bądźmy dumni z naszych Kielc! Niech rozbłyśnie nowa iluminacja świąteczna. Nie chodzi jednak o standardowe zimowe dekoracje, które znamy z poprzednich lat. Chodzi o zupełną przemianę naszego miasta przy pomocy tematycznych instalacji świetlnych nawiązujących do twórczości powieściopisarza i noblisty Henryka Sienkiewicza. Postaci nierozerwalnie związanej z naszym miastem, która budzi pozytywne emocje i z której jesteśmy dumni. Zobaczmy światło w tunelu. Pandemia dała się nam wszystkim we znaki. Traciliśmy pracę, a wiele biznesów musiało zakończyć działalność lub z trudem wiąże koniec z końcem. Zamknięci przez ponad rok w domach zatraciliśmy jednak to, co najważniejsze – relacje międzyludzkie płynące ze wspólnych spotkań oraz nadzieję na lepszy czas, na bycie szczęśliwymi offline zamiast ciągłej pracy i nauki zdalnej. Jesteśmy stolicą całego regionu. Dajmy przykład, że w Świętokrzyskiem normalność powróciła do naszego miasta i najwyższy czas przyjechać tutaj i na nowo odkryć nasze miasto zimą. Okres świąteczny to czas, gdy nasze miasto odwiedzają bliscy z rodzinami. Niech zobaczą, jak pięknie się nasze miasto zmienia! Niech świetliste instalacje tematyczne w przestrzeni publicznej stanowią wyraźny sygnał, że najgorsze już za nami, że jesteśmy silni i chcemy poprawy sytuacji na lepsze jak bohaterowie wielu dzieł Sienkiewicza. Iluminacja ma szansę stać się symbolem otwarcia naszego miasta na potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców oraz katalizatorem zmian w naszym mieście, w którym znowu warto wyjść na deptak. Co ważne, spotkamy się bezpiecznie na świeżym powietrzu na rozświetlonym, magicznym spacerze w gronie rodziny i znajomych. Wśród turystów, którzy docenią piękno Kielce i zimową metamorfozę miasta.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany negatywnie

UZASADNIENIE :
Projekt nie spełnia kryterium celowości i gospodarności, a koszty jego realizacji i eksploatacji nie są współmierne w stosunku do jego wartości. Ponadto projekt nie spełnia kryteriów technicznych technicznych. Przechowywanie instalacji świetlnych i jej konserwacja stanowi istotny koszt, jaki należałoby ponosić, mając na stanie 34 zaproponowane iluminacje, stanowiące zarówno postaci książkowe, pojawiające się w powieściach Henryka Sienkiewicza (przykładowo: Marek Winicjusz – szer. 6,3 m, wys. 4,06 m, Iwan Bohun – szer. 1,8 m, wys. 4 m, Andrzej Kmicic – szer. 2 m, wys. 4 m), jak również postaci osób nie mających odzwierciedlenia w bohaterach utworów wspomnianego pisarza (przykładowo: Chłopiec ze statkiem – szer. 1,53 m, wys. 3,25 m, Dama z parasolem – szer. 2,4 m, wys. 4,5 m, Dżentelmen w cylindrze – szer. 1,6 m, wys. 4,6 m, Para – szer. 20,3 m, wys. 4,3 m) oraz iluminacje typowo ozdobne (przykładowo: Choinka tradycyjna ze świeczkami – szer. 5,2 m, wys. 13,6 m, Kula w Ogrodzie Włoskim – szer. 1,2 m, wys. 1,0 m, Karoca z końmi – szer. 18,0 m, wys. 3,0 m, Latarniowiec – szer. 1,9 m, wys. 1,55 m) i nawiązujące do twórczości Sienkiewicza (przykładowo: Książka Krzyżacy - szer. 6,1 m, wys. 4,35 m, Kałamarz z pawim piórem – szer. 2,5 m, wys. 4,3 m). Nadmienić należy, że iluminacje doczepiane do lamp oraz łańcuszki dekoracyjne znajdują się na całej długości ulicy Sienkiewicza. Obecnie brak jest miejsca do przechowywania ww. elementów na terenie magazynowej, należącej do RPZiUK Sp. z o.o., z którego urząd miasta obecnie korzysta. Konieczne będzie wynajęcie powierzchni magazynowej. W nawiązaniu do aktualnych cen rynkowych, związanych z kosztami wynajęcia hali magazynowej, wynoszą one od 14,00 zł brutto do 37,00 zł brutto za m2 miesięcznie. Niezbędne minimum dla powierzchni hali magazynowej z przeznaczeniem wyłącznie na uwzględnione we wniosku instalacje świetlne wynosi ok. 150 m2, przy czym wysokość takiej hali nie może być mniejsza niż 17 m. Mając na uwadze powyższe ceny rynkowe i powierzchnię magazynową, koszt związany z samym magazynowaniem szacuje się od 2 100,00 zł brutto do 5 550,00 zł miesięcznie. Istotnym jest, że sezon iluminacji trwa około 2 miesiące, w związku z czym okres magazynowania wynosiłby 10 miesięcy. W przypadku każdej jednej iluminacji, niezbędna będzie konserwacja i ewentualne naprawy, które generują dodatkowe koszty. Zarówno magazynowanie, konserwacja i ewentualne naprawy, jak również montaż, demontaż i zasilanie prądem, będzie generować koszty w latach przyszłych. Zważając na niestabilne ceny dostawy energii elektrycznej, przy galopujących cenach prądu, koszty związane z jego dostawą będą rosły w nieprzewidywanym tempie. Jednocześnie problematyczną kwestią mogą być utrudnienia związane z doprowadzeniem instalacji do sieci elektrycznej, występujące w zależności od miejsca ich ustawienia. Pozostaje również kwestia bezpieczeństwa, związana z zabezpieczeniem pod kątem dostępności osób postronnych do instalacji elektrycznej (przewodów). Zatem, w ocenie niniejszego projektu należy wziąć pod uwagę brak możliwości jednoznacznej oceny wysokości generowanych kosztów związanych ze zużyciem energii, brak danych szczegółowych, co do zastosowanych odbiorników energii, ich ilości, tzw. tabliczek znamionowych, kosztów związanych z techniczną obsługą instalacji, jej rozkładania na sezon zimowy, składania po sezonie oraz przechowywania w okresie nieużytkowania. Zaznaczyć należy, że miasta zaczynają odchodzić od inwestowania w zakup różnego rodzaju iluminacji świetlnych, czy to całorocznych, czy też okazjonalnych (m.in. świątecznych) na rzecz ich wypożyczenia. W tym przypadku problem związany z miejscem przeznaczonym do magazynowania, montaż, demontaż i inne czynności związane z bieżącą konserwacją, bądź sytuacjami awaryjnymi , zostaje scedowany na podmiot wypożyczający. Ponadto takie rozwiązanie daje wachlarz większych możliwości, związanych na przykład z wyborem iluminacji w każdym roku innych. Miastami, które przeszły na taki sposób dekoracji miasta, są m.in. Kraków i Warszawa. Poza argumentami wyżej wymienionym, służącymi negatywnej ocenie wniosku, zasadnym jest zwrócić się, co do kryterium jego gospodarności.