IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 22

SKWER JAGIELLONÓW NA CZARNOWIE – park z placem zabaw dla czworonogów przy zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Jagiellońskiej

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA: 186 814.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

SKWER JAGIELLONÓW to rekreacyjny teren zielony znajdujący się u zbiegu ulic Grunwaldzkiej, Szkolnej i Jagiellońskiej na os. Jagiellońskim w dzielnicy Czarnów. Projekt zakłada zagospodarowanie tego zieleńca i przystosowania go do potrzeb wypoczynkowych mieszkańców. Utworzenie ogólnodostępnego skweru, z którego będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy miasta, znacznie przyczyni się do poprawy jakości Ich życia. Co ważne, skwer będzie przyjazny dla zwierząt - w ramach inwestycji powstanie m.in. wybieg dla czworonogów z atrakcjami, przy którym zostaną zamontowane pojemniki na woreczki z koszami. Plac zabaw dla zwierząt zostanie ogrodzony, umożliwiając tym samym bezkonfliktowe i bezpieczne funkcjonowanie zarówno dla zwierzaków, jak i dla mieszkańców. Ogrodzenie zostanie obsadzone pnącym wieczniezielonym bluszczem antysmogowym, aby jeszcze bardziej zazielenić nasz skwer. Do wybiegu będzie się można dostać dwoma furtkami. Natomiast wątpliwej urody stacja transformatorowa znajdująca się w sąsiedztwie bloku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 32 od strony chodników zostanie obsadzona krzewami tworząc zieloną ścianę oczyszczającą powietrze ze smogu i nadającą skwerowi zielonego charakteru, W pobliżu zostaną posadzone także drzewa parkowe (platan klonolistny i kwitnąca na różowo śliwa wiśniowa “Pissardii”. W sąsiedztwie wybiegu dla zwierząt zamontowanie zostanie oświetlenie znacznie poprawiające bezpieczeństwo oraz umożliwiające wygodne korzystanie z infrastruktury parkowej a z drugiej nie powodować nadmiernego naświetlania mieszkań w sąsiednich blokach (nie przewiduje się latarni bezpośrednio przed oknami bloków) Całość skweru uzupełniona zostanie elementami małej architektury, stanowiącymi nieodzowną część przestrzeni parkowych - ławki i kosze na śmieci. Projekt przewiduje także doposażenie istniejącej siłowni zewnętrznej w dodatkowe urządzenie do ćwiczeń i na placu zabaw (sprężynowy konik lub inne), bliżej bloku nr 28 (dz. nr 239/5) Na terenie skweru w pobliżu bloków nr 32 i 34 zaprojektowano również nowe alejki spacerowe umożliwiające dojście do planowanej infrastruktury, a także wybrukowanie podłoża znajdującego się pod ławkami - pozwoli to na bezpieczne i komfortowe korzystanie z tej przestrzeni także dla rodzin z małymi dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Ponadto z uwagi na nazwę skweru, w projekcie przewidziano również plenerową lekcję historii z okresu panowania Jagiellonów. Każdej alejce przypisano „opiekę” patrona w postaci poszczególnego władcy z dynastii Jagiellonów. Przy ścieżkach planowane jest zamontowanie tablic zawierających informację z krótkim rysem biograficznym danego władcy i jego wizerunkiem (alejka G - Zygmunt I Stary, alejka J - Fryderyk Jagiellończyk). Projekt nie przewiduje barier architektonicznych, a ławka parkowa powinna być przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie trakty mają zaprojektowaną szerokość minimum 1,2 m, co jest zgodne z zasadami uniwersalnego projektowania, a oświetlenie poprawi dostęp – skwer będzie zatem dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także dla osób niewidomych, niedowidzących/niesłyszących, niedosłyszących, mogących za pomocą zmysłów (sensorycznie) doświadczać uroków SKWERU JAGIELLONÓW.


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 - korekta


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 - korekta


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 3 - korekta


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 3 do wniosku

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany pozytywnie