IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 26

Młoda muzyka dawna z całej Europy gra dla naszych Kielc

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
NIEINWESTYCYJNY

KOSZT ZADANIA: 30 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Starania Miasta Kielc o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury inspirują nas do - regularnego proponowania wysokiej klasy wydarzeń artystycznych - tworzenia w Kielcach przestrzeni dla międzynarodowych spotkań młodzieży zajmującej się sztuką, gdyż takie spotkania promują nasze Miasto na arenie międzynarodowej promując jednocześnie młode talenty - zaproponowania Kielczanom w wielu obiektach - Karczówka, dawna Synagoga, dawny Pałac Biskupów, Zespół Szkół Muzycznych, Plac Artystów - atrakcyjnych i barwnych koncertów Wydarzenie dotrze do wielu kategorii społecznych: 1 - melomanów, uczniów szkół i uczelni muzycznych 2 - dzieci, poprzez warsztaty dla nich 3 - turystów, mieszkańców, poprzez koncerty w ścisłym centrum (Synagoga) oraz na wolnym powietrzu (Plac Artystów) 4 – seniorów, którzy cenią nasze koncerty 5 – internautów, poprzez transmisje w mediach społecznościowych Wszystkie koncerty są nieodpłatne dla publiczności


ZAŁĄCZNIK : Załącznik 1 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 2 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 3 do wniosku
ZAŁĄCZNIK : Załącznik 4 do wniosku

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany pozytywnie