IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 27

Wykonanie zielonego ekranu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kielcach

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY MAŁY

KOSZT ZADANIA: 200 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Szkoła Podstawowa nr 15 w Kielcach jest położona przy drodze krajowej (ul. Aleja Solidarności), która jest jedną z najbardziej uczęszczanych dróg w Kielcach, co ma bezpośredni wpływ na zwiększenie hałasu oraz zanieczyszczenia powietrza. Bezpośrednio przy drodze umiejscowiony jest kompleks boisk sportowych, z których korzystają nie tylko nasi uczniowie, ale również mieszkańcy osiedla Sandomierskie. Wykonanie Zielonego Ekranu na celu odizolowanie kompleksu boisk sportowych i budynków szkolnych od ulicy oraz stworzenie biologicznego filtra zatrzymującego pyły, pochłaniającego niektóre zanieczyszczenia gazowe oraz hałas. Zniwelowanie tych czynników umożliwi prowadzenie zajęć sportowych i zabaw na boiskach szkolnych w możliwie sprzyjających warunkach.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany pozytywnie