IDEA KIELCE: Budżet Obywatelski

plik foto id: 1406433081

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

NR PROJEKTU: 28

Budowa mini boiska sportowego oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu Samorządowym nr 35 w Kielcach

LOKALIZACJA OSTATECZNA:

TYP PROJEKTU:
INWESTYCYJNY DUŻY

KOSZT ZADANIA: 350 000.00 zł

OPIS PROJEKTU WRAZ Z UZASADNIENIEM:

Wykonanie zaplanowanych działań zapewni bezpieczeństwo użytkownikom przedszkola oraz osobom poruszającym się w jego obrębie. Realizacja mini boiska sportowego w niezagospodarowanej przestrzeni ogrodu przedszkolnego na potrzeby najmłodszych dzieci umożliwi im prawidłowy rozwój fizyczny oraz wyuczenie zdrowych nawyków aktywnego spędzania czasu. Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych zapewni swobodne poruszanie się, zwłaszcza, że w placówce mieści się lokal wyborczy. Podjazd będzie dużym ułatwieniem dla rodziców dzieci, którzy przyjeżdżają do przedszkola wózkami spacerowymi i obecnie muszą je wnosić do budynku po wysokich schodach. Dodatkowym atutem wykonania tych zadań będzie poprawienie estetyki placówki i osiedla.

WERYFIKACJA MERYTORYCZNA:
projekt zweryfikowany pozytywnie